Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie  si rizík očkovania chce zvýšiť informovanosť pacientov o rizikách súvisiacich s očkovaním. K návrhu zákona o liekoch podalo hromadnú pripomienku, ktorou žiada, aby sa zákon zmenil do podoby, v ktorej bol ešte pred úpravou bývalého ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika.

„Doterajšie znenie zákona, schválené koncom roku 2011, poškodilo informovanosť pacienta tým, že vypustilo niektoré povinnosti lekárov aj farmaceutických firiem, a to automatické poskytnutie príbalového letáku vakcíny a informácie o obsahu neurotoxických a karcinogénnych látok vo vakcíne,“ uvádza občianske združenie.

Slabá informovanosť je podľa združenia jedným z hlavných dôvodov podceňovania rizika nežiaducich účinkov vakcinácie, ktoré vedie aj k ich nerozpoznaniu. „Ak sa nežiaduci účinok včas nerozpozná, pacient môže prísť o možnosť účinného lekárskeho zásahu a môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia. Navyše dochádza k nerozpoznaniu kontraindikácií ďalšieho podania vakcíny, z čoho vyplýva riziko ďalšieho poškodzovania a prakticky nefunguje nahlasovanie nežiaducich účinkov,“ upozorňuje ďalej Iniciatíva.

Marián Fillo zo Slobody v očkovaní nedávno kritizoval informácie podané Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý vyvracia argumenty kritikov očkovania. Na odštartovaní kampane, ktorá má vyzdvihnúť pozitíva očkovania sa ešte v júni dohodlo vedenie ministerstva zdravotníctva s farmaceutickými spoločnosťami.

Predstavitelia farmaceutických spoločností GlaxoSmithKline a Pfizer vtedy poukázali na skutočnosť, že povedomie o dôležitosti vakcinácie výrazne klesá i na fakt, že očkovací program na Slovensku je na vysokej úrovni. Výsledkom stretnutia bolo, že ministerstvo uznalo potrebu vo väčšej miere informovať o prínosoch očkovania práve prostredníctvom úradu verejného zdravotníctva.

Foto na titulke - Maňo Štrauch