Spojenectvo mesta a súkromného partnera kvôli nenávratnej finančnej pomoci na prípravu priemyselného parku je preukázateľne účelové. Nedôveru k takýmto projektom nevedia odplašiť ani heslá o šanci na vytvorenie nových pracovných miest. Sú postavené na veľmi pochybných základoch.

Mesto často nemá pozemky, na ktorých by mohlo park stavať. Developer ich má, no nemôže pýtať dotáciu. Takúto šancu majú iba samosprávy. A tak sa dajú dokopy a mesto pýta peniaze na cudzie pozemky. Aby ich mohlo získať, okrem iného k nim musí deklarovať nejaký vzťah. Buď sa dohodne na ich kúpe, alebo na dlhodobom nájme. Ak podmienky pridelenia peňazí nedokáže dodržiavať, hrozí, že ich bude musieť vrátiť.

Z toho vyplývajú riziká z finančných strát mesta. Ide o sumy v miliónoch eur, ktoré ich rozpočty môžu len ťažko rozchodiť. Problémy má aj developer. Pretože je ohrozená jeho investícia do prípravy parku. V neposlednom rade sa stráca aj zmysluplnosť čerpania európskych peňazí. Pracovné miesta, na ktoré boli určené, chýbajú. Investovali sa do nekvalitne pripravených projektov a takisto sa nedá vylúčiť ani hrozba, že boli kvôli nim korumpovaní komunálni politici a úradníci.

Ukážkové problémy okolo priemyselných parkov sa odohrali v dvoch východoslovenských mestách. V Prešove a Trebišove. Jedno má pozastavené platby za prípravu parku. Druhému hrozí, že ich bude musieť vrátiť. V ich parkoch chýbajú sľubované pracovné miesta a developeri sa sťažujú na finančné straty. To všetko preto, lebo sa dali dokopy partneri, čo nedorástli na projekt, ktorý rozbehli. Pustili sa doň hlavne pre európske peniaze. Ak obe samosprávy počas dlhých rokov nedokázali získať vlastné pozemky, na ktoré by mohli lákať investorov, svedčí to o ich neschopnosti. Mizivých kvalifikačných predpokladoch uzavrieť korektný a prehľadný vzťah so súkromným investorom. To isté platí aj o druhej strane. Podnikateľoch, ktorí na svoj developerský biznis nevedeli alebo nechceli nájsť nedotačné zdroje. Preto sa v podobných prípadoch netreba čudovať fiasku.

No a podozrenie, že európske peniaze pomohli deformovať komunálne prostredie v oboch mestách? V kalných samosprávnych vodách je slabá viditeľnosť. Navyše ich prípady sú ešte živé a pointy môžu priniesť ďalšie udalosti. V Prešove vyšetrujú prípravu parku policajti. V Trebišove vstupuje medzi rozvadených partnerov mediátor. Konflikt možno vyrieši. No systémové problémy ostanú.