Michal Hašek obhájil svoju rigorózku na súkromnej škole Danubius v slovenskom Sládkovičove. Práca mala názov „Družstvo“ a M. Hašek v nej po 96 stranách prišiel na to, že družstvá „ako samostatné hospodárske spoločenstvá majú aj v dnešnej dobe veľký význam“ a podľa jeho názoru to bude rovnako aj v budúcnosti.

Citácie by ste v práci takmer nenašli a vychádza z malého množstva zdrojov. Chýba tiež predpísaná štruktúra rigoróznej práce. Novinárom MF Dnes sa po rokoch podarilo odfotografovať Hašekovu rigorózku a dali ju na posúdenie expertom. Tí sa zhodli na tom, že práca nemá ani úroveň vysokoškolskej seminárky.

M. Hašek sa bránil tým, že ide len o subjektívne názory a tvrdenia. „Moja rigorózna práca prešla riadnym rigoróznym konaním aj obhajobou a splnila podmienky stanovené vysokou školou a príslušným zákonom,“ citovali jeho reakciu iDnes.cz.

Podľa expertov však nebola v poriadku ani práca muža, ktorý za vznikol súkromnej školy Danubius stál. Vplyvný sociálny demokrat Zdeněk Dufek, ktorého prezývali Haškovým kmotrom, písal o spoločnosti s ručením obmedzeným.

„Ani jednu z prác by som neuznal nielen ako diplomovú, ale ani ako seminárnu,“ zhodnotil Petr Bezouška z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mamojka a Plavčan

S kauzou sa spájajú mená dvoch vysoko postavených Slovákov. Ústavný sudca Mojmír Mamojka bol v tom čase dekanom právnickej fakulty v Sládkovičove a prácu vyššie spomenutých mužov viedol. S M. Haškom aj Z. Dufkom bol mimoriadne spokojný. Ich práce okomentoval ako „vynikajúce“ a vyhlásil, že nebolo vôbec treba prižmurovať oči.

Aj napriek tomu, údajne z dôvodu, že v knižnici už nebolo miesto, uschovával prácu M. Haška vo svojej pracovni. Novinárom ešte v roku 2011 dovolil rigorózku prelistovať, nesmeli si ju však zapožičiať ani odfotiť. Podarilo sa im to až teraz, keď sa práca nakoniec do knižnice po rokoch dostala.

Za M. Haškom stojí aj slovenská vysoká škola, ktorej rektorom je dnes ex-minister Peter Plavčan, píše iDnes.cz.