Predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR ako štatutárny zástupca ústredného orgánu štátnej správy má kompetenciu samostatne rozhodnúť o riešení nájmu priestorov inštitúcie. 

Zmluva o budúcej zmluve, podpísaná 14. mája, predpokladá, že sa tri pracoviská ŠÚ v hlavnom meste presťahujú zo súčasných priestorov do nového pôsobiska na jar 2021. Dovtedy by sa mali v nových priestoroch uskutočniť potrebné úpravy. Miesto a podmienky nájmu podľa úradu vzišli z výberového procesu realizovaného medzinárodným poradcom.

Aktuálna podoba oceliarní U.S. Steel Košice
Neprehliadnite

ŠÚSR: Nové objednávky v priemysle sa v apríli znížili takmer o 50 percent

Podrobnosti z celého procesu výberu boli predložené v materiáli o riešení súčasných nevyhovujúcich priestorov a zabezpečení optimalizácie činnosti ŠÚ, ktorý úrad vypracoval a predložil na začiatku roka do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál mali prerokovať vo februári aj na vláde, napokon sa tak nestalo.

Na kritiku denníka Sme, že i napriek tomu podpísal predseda ŠÚ Alexander Ballek zmluvu o budúcej zmluve, reagoval štatutár úradu, že súhlas vlády pri otázkach o nájme majetku nie je podmienkou. „Dva materiály o riešení priestorovej situácie sme predložili do medzirezortného pripomienkového konania a následne na vládu iniciatívne, aby sme zabezpečili maximálnu transparentnosť celého procesu,“ zdôraznil Ballek.

Úrad vlády vo vyjadrení pre TASR potvrdil, že riešenie nájmu je kompetenciou štatutára ŠÚ. „Úrad vlády SR vykoná kontrolu zákonnosti procesu pri podpise zmluvy o budúcej zmluve,“ dodal tlačový odbor.

Na snímke zľava členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian a Anetta Čaplánová, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko a výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák počas tlačovej konferencie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k hodnoteniu Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 v Bratislave 15. novembra 2019. FOTO TASR – Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Verejné vypočutie kandidátov na post šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bude 6. júla

Presťahovanie ŠÚ súvisí s nevyhovujúcim technickým stavom objektov úradu na Miletičovej a Hanulovej ulici a snahou o optimalizáciu činnosti ŠÚ sústredením pracovníkov na jedno miesto. ŠÚ vykonal prostredníctvom spoločnosti Cushman & Wakefield Property Services Slovakia analýzu zameranú na možnosti nájmu, rekonštrukcie existujúcich objektov i kúpy objektu.

Analýza ukázala, že najvhodnejším riešením je nájom priestorov na päť rokov s opciou na ďalšie obdobie. Následne spoločnosť ako poradca zabezpečovala aj prieskum trhu a výber vhodných priestorov, identifikovala šesť vhodných objektov v Bratislave. Z dôvodu splnenia všetkých podmienok riešenia priestorovej situácie i základných podmienok nájmu konzultanti odporučili priestory Westend Plaza.

Podľa podpísanej zmluvy o budúcej zmluve by mal ŠÚ platiť za priestory vybavené nábytkom mesačne 156 942 eur vrátane DPH. V prípade odstúpenia od zmluvy musí zaplatiť sumu 5 890 000 eur najmä za realizované stavebné úpravy priestorov do užívania schopného stavu.

Štatistici majú v súčasnosti v správe tri objekty v Bratislave (Miletičova ulica, Hanulova ulica a Leškova ulica, kde je sídlo Infostatu, príspevkovej organizácie) a tiež priestory kaštieľa v Klátovej Novej Vsi, ktoré ŠÚ využíva ako školiace stredisko. Konzultanti tieto priestory navrhujú ponúknuť v rámci prevodu správy štátneho majetku alebo odplatne previesť do majetku konkrétnej samosprávy, prípadne ponúknuť na odpredaj. Úrad neskôr pripraví návrh riešenia nakladania s týmito budovami, predmetný návrh podlieha schváleniu ministerstvom financií.