„Výstupom hlavnej aktivity musia byť socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov. Tieto výstupy budú vytvárať metodický rámec pre realizáciu adaptačných opatrení zohľadňujúcich neistoty budúceho vývoja zmeny klímy,“ priblížilo ministerstvo.

Oprávnení žiadatelia budú môcť ministerstvu predkladať žiadosti až do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Ide totiž o otvorenú výzvu.