Rezort pre TREND.sk uviedol, že zvažujú obdobný model, ako funguje pri doplnkových dôchodkových spoločnostiach (DDS). Tie spravujú fondy, za čo dostávajú odplatu v závislosti od objemu spravovaných zdrojov a ich zhodnotenia.

V prípade zdravotných poisťovní a sprísnenia pravidiel pre tvorbu zisku by malo byť kľúčové správne nastavenie konkrétnych kritérií pre možnú odplatu za spravovanie zdrojov z verejného zdravotného poistenia. Zároveň, ako sa už minister vyjadril aj v minulosti, chce oddeliť prostriedky, ktoré idú na zdravotnú starostlivosť a na správu poisťovní. Zisk by sa tak mal vyplácať iba z fondu na prevádzku a za istých podmienok.

„Zámerom je v budúcnosti hodnotiť zdravotné poisťovne podľa toho, ako si plnia svoje povinnosti z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré dosahujú. Napríklad z pohľadu odvrátiteľnej úmrtnosti, chorobnosti a podobne. Podľa úspešnosti ukazovateľov by bola následne poisťovňa hodnotená a mala by priznanú istú odmenu,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

„Keď zákaz zisku, tak aj straty"

Tak by boli podľa ministerstva poisťovne spravodlivejšie odmeňované v závislosti od dosahovaných výsledkov. Súkromné zdravotné poisťovne, ktoré sú najcitlivejšie na zmeny v oblasti dosahovania zisku, sa na konferencii týždenníka TREND Zdravotnícky manažment vyjadrili, že sú otvorení tejto diskusii.

Pre vedenie Unionu ZP je dôležité najmä to, aby bol nový systém nastavený transparentne a vyvážene. „Pre nás nikdy nebolo ambíciou v slovenskom zdravotníctve hľadať nejakú zlatú baňu, ale samozrejme by to malo byť remeslo, ktoré prináša nejakú adekvátnu odmenu,“ povedala generálny riaditeľ poisťovne Michal Špaňár.

Šéf Dôvery Martin Kultan sa vyjadril, že si vie predstaviť zlepšenie aktuálnych pravidiel dosahovania zisku. V súčasnosti si môžu poisťovne ponechať zisk, ak majú zabezpečený dostatok zdrojov na plánované zákroky, na ktoré sa tvoria čakacie listiny. Čakacie zoznamy sa ale podľa zákona robia len pri troch diagnózach.

„To, že sa čakačky vytvárajú na tak málo diagnóz, nie je problémom poisťovní, ale rozhodnutia štátu. Nepovažujeme zisk za niečo, čo je v zdravotníctve neštandardné. Otázkou je, či sa budeme venovať aj zákazu straty tak, ako sa venujeme zákazu zisku,“ povedal.

Spravodlivé a nenapadnuteľné pravidlá

Narážal tým na zdravotnú poisťovňu štátu, ktorá bola väčšinu rokov v stratách. Ku koncu vlaňajška bola v mínuse vyše 112 miliónov eur. Šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan povedal, že by s tým nemal problém. Rovnako ako s prísnejšou reguláciou tvorby zisku. Pripomenul, že Dôvera okrem vytvárania zisku odčerpáva zdroje aj na splácanie úveru, ktorý si vzala na vyplácanie dividend akcionárom.

„Spolu s hospodárskymi výsledkami tak Dôvera dosahuje ziskovosť päť percent, čo sa mi zdá relatívne veľa. V praxi to znamená, že zo 14 eur, ktoré sa odvedú na zdravotných odvodoch ide jedno percento na minulé, alebo budúce dividendy,“ povedal.

Rezort v súčasnosti analyzuje dopad pripravovaných zmien a pripravuje legislatívny návrh. „Ministerstvo zdravotníctva pracuje na návrhu tak, aby otázka zisku bola riešená obdobne ako pri iných regulovaných odvetviach. Hovoríme o primeranosti zisku v súvislosti s výkonom správy, teda aby bol kladný hospodársky výsledok primeraný v súvislosti s výkonom správy,“ dodala Z. Eliášová.

Zmeny by však chcelo ministerstvo pripraviť aj tak, aby ich nebolo možné napadnúť na Ústavnom súde, alebo aby nevyvolali arbitráže. Štát má s nimi už skúsenosti, keď prvá vláda Roberta Fica úplne zakázala poisťovniam vyplácanie zisku. Ústavný súd vyhlásil v roku 2010 zákaz za protiústavný.

Poznámka: TREND.sk vlastní vydavateľstvo News and Media Holding, ktoré spolu s Dôverou patrí Pente.