„Veľmi sa tešíme, že nám bolo vyhovené. Som vďačná, hoci naplnila by som aj triedu štandardnej veľkosti,“ hovorí riaditeľka gymnázia Dana Kucharová. Pre porovnanie – „štátne“ osemročné gymnáziá dostali triedy s 26 žiakmi.

Rozhodnutie parlamentu o zvýšení kvóty na 10 percent prišlo po masívnych protestoch rodičov v Bratislave, petíciu za zvýšenie kvót pre osemročné gymnáziá podpísalo 17-tisíc ľudí.

Rodičia hlásili deti aj na „nepovolené“ školy

Vedenie gymnázia sv. Uršule dostalo rozhodnutie o možnosti otvoriť osemročný študijný odbor v utorok predpoludním. Posledný termín na podanie prihlášky na strednú školu je pritom len v utorok do polnoci.

„Sú rodičia, ktorí do poslednej chvíle verili, že odvolanie dopadne pozitívne. Verím, že základné školy im vyjdú v ústrety, aby mohli podať prihlášku ešte dnes,“ dodáva riaditeľka Dana Kucharová.

Ako štát rozhodoval o odvolaní osemročných gymnázií

Január: Po masívnom odpore rodičov štát ustúpil v otázke kvót pre osemročné gymnáziá v Bratislavskom samosprávnom kraji.

7. február: Poslanci schválili novelu, ktorá umožňuje prijať na bratislavské osemročné gymnáziá desať percent z daného populačného ročníka. Rezort počet piatakov základných škôl v kraji vyčíslil na 6253 žiakov.

Február: Päť gymnázií, ktorým štát pre budúci školský rok neschválil žiadnych prvákov v dňoch po prijatí novely podalo odvolanie. Okresný úrad Bratislava, ktorý v tejto veci rozhoduje na prvom stupni školám nevyhovel a vec posunul na druhostupňový orgán – na ministerstvo školstva.

Apríl: Ministerstvo školstva rozhodlo v prospech škôl, ktoré sa odvolali.

10. apríl, 11.25  hod: Prvá škola zverejnila informáciu, že im bolo doručené rozhodnutie o prijatí odvolania a v školskom roku 2018/2019 otvorí jednu triedu s osemročným vzdelávacím programom.

10. apríl, 23.59 hod: Posledný termín na podanie prihlášky na strednú školu (pre stredné školy, ktoré si nevyžadujú talentové skúšky alebo iné overenie špeciálnych schopností alebo zručností).

Štát nepovolil pokračovať v osemročnom štúdiu celkovo piatim školám v Bratislave. Okrem už spomínanej išlo ešte o tieto: Spojená škola de la Sallle – Gymnázium školských bratov na Čachtickej, Evanjelické lýceum na Vranovskej, Spojená škola – Gymnázium sv. Vincenta de Paul na Bachovej a Súkromné gymnázium na Vážskej. Všetky sa proti rozhodnutiu odvolali ešte v januári tohto roka, po schválení novely školského zákona o zvýšení kvóty na 10 percent vo februári viaceré odvolanie doplnili.

V čase uzávierky článku ešte nemali rozhodnutia doručené. „Ešte nám to neprišlo, ale dostali sme informáciu, že rozhodnutie o možnosti otvoriť jednu triedu dostaneme tento týždeň,“ hovorí riaditeľ Súkromného slovanského gymnázia na Vážskej v Bratislave Pavel Spišiak.

Hoci škola pôvodne nemala schválenú na budúci rok žiadnu osemročnú triedu, prihlášky od rodičov nestopli. „Čo sme mali robiť? Keby nám to aj neschválili, museli by sme školu zavrieť. Verili sme a zvažovali sme aj možnosť prijímať študentov ako samoplatcov,“ vysvetľuje riaditeľ P. Spišiak, prečo škola nezastavila možnosť prihlasovať sa na osemročné štúdium na budúci školský rok.

Ministerstvo nevie, ako sa to dá stihnúť

Každý piatak základnej školy si do utorka 23.59 hod. môže podať dve prihlášky, buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia.

Prihlášky sa podávajú vedeniu základnej školy. Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive, následne ich elektronicky spracuje a do 20. apríla pošle stredným školám.

Ako majú rodičia tento termín stihnúť, ministerstvo neprezradilo. Poslanci rozhodli o navýšení kvót pre osemročné gymnáziá 7. februára 2018 a školy hneď v nasledujúcich dňoch posielali doplnené odvolania.

„Prvé odvolanie sme posielali 8. januára 2018 a po rozhodnutí parlamentu sme ho 9. februára doplnili s tým, že na základe zvýšenia kvót žiadame o prehodnotenie rozhodnutia, ktorým nám pridelili nula žiakov,“ hovorí Andrea Janočková, riaditeľka cirkevnej Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove.

„Rodičia sa zaujímajú veľmi, žiaľ, zatiaľ musíme každému hovoriť, že nesmieme vziať nikoho a úpenlivo sledujeme poštu, či sa rozhodnutie dostaneme aspoň dnes,“ dodáva. Aj podľa nej by museli rodičia a základné školy vyvinúť enormnú snahu, aby prihlášku dokázali sprocesovať do utorka.