V novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK to navrhujú poslanci vládneho Smeru-SD Dušan Jarjabek, Martin Glváč, Ľubomír Petrák, Vladimír Faič a Miroslav Číž a Eva Smolíková z SNS. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na septembrovom rokovaní.

Možnosť čerpať dotácie majú dostať tri vysoké školy - Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Akadémia umení v Banskej Bystrici. Podľa predkladateľov dotačná forma takejto podpory založená na selektívnom princípe prinesie prirodzenú kvalitatívnu súťaž medzi jednotlivými projektmi študentov v odboroch ako výtvarné umenie, dizajn, hudobné, divadelné, tanečné, filmové umenie a multimédiá.

Študentské projekty je už v súčasnosti možné podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, resp. Fondu na podporu umenia. Koaliční poslanci však tvrdia, že chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov.

Podľa novely na poskytovanie dotácii pre takéto verejné vysoké školy si rezort kultúry vyhradí každoročne najmenej 800-tisíc eur. Suma je odvodená od súčtu predpokladaných výdavkov pre jednu fakultu vo výške 100-tisíc eur a pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ktorá sa vnútorne nečlení na fakulty, v úhrnnej výške 200-tisíc eur.

Skutočné ročné čerpanie prostriedkov bude závislé od konkrétneho počtu predložených projektov jednotlivými školami a ich finančnou náročnosťou v spojení so schválenými dotáciami. Na posudzovanie a hodnotenie jednotlivých žiadostí o dotácie si má MK zriadiť osobitnú odbornú komisiu, ktorá bude mať aspoň päť členov, pričom aspoň traja jej členovia budú zástupcami dotknutých umeleckých verejných vysokých škôl.