„Tým pádom, že sa tieto práce ukončili, už bude (firma) mať v rámci strategického parku len udržiavaciu povinnosť, takže bude pod správou ministerstva hospodárstva,“ spresnil.

Prevod správy na MDV sa podľa neho uskutočnil v čase príchodu JLR na Slovensko. „Vzniklo to v roku 2015. Dôvody, ktoré boli v roku 2015, aby to patrilo pod ministerstvo dopravy, dnes už nie sú relevantné, teda sa správa vracia tam, kde má byť aj z hľadiska kompetenčného zákona,“ dodal P. Žiga.

Z informácie o prevode správy obchodného podielu, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda, vyplýva, že správa obchodného podielu spoločnosti MH Invest prechádza z MDV SR na MH SR. „

„Z hľadiska kompetencií podľa zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v štádiu, kedy je takmer ukončené zabezpečenie prípravy územia na realizáciu strategického parku v Nitre, je účelnejšie, aby majetková účasť štátu na podnikaní MH Invest, s.r.o., bola v správe MH SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel a tiež pre stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia,“ konštatovali MDV SR a MH SR v informatívnom materiáli.

MH Invest sa zaoberá realizáciou, výstavbou, kontrolnou a poradenskou činnosťou, správou, prevádzkovaním strategických parkov. Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti MH Invest je Slovenská republika.