Aktuálne kroky Ruskej federácie len zvyšujú napätie a nestabilitu v Európe a ešte viac ohrozujú mier a ekonomickú prosperitu v našom regióne. Ak ruské sily napadnú ďalšie oblasti Ukrajiny, ktoré zatiaľ nekontrolujú, Rusko spôsobí obrovské krviprelievanie a utrpenie miliónov nevinných ľudí.

Porušenie medzinárodného práva

Ruská federácia porušuje medzinárodné právo, porušuje medzinárodné zmluvy, ktoré sama s Ukrajinou podpísala. V Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi oboma krajinami, ako aj v Budapeštianskom memorande, ktorým sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní, sa Ruská federácia vyslovene zaviazala rešpektovať suverenitu Ukrajiny a jej hranice.

Slovensko je dnes nebezpečne závislé na nákupe energetických surovín od ruských štátnych firiem. Ide dlhodobé zmluvy, ktoré nám však ako vidíme, vôbec nezaručujú stabilné ceny energií a predstavujú pre Slovensko veľké riziko. 

Štyri zásadné kroky

- zintenzívniť podporu pre úspory energií v domácnostiach, aj v priemysle, akými sú napríklad podpora na obnovu a zatepľovanie bytových aj rodinných domov. Vyčleníme na to prostriedky z eurofondov, aj z Plánu obnovy

- podporovať využitie vodíka v doprave, aj v priemysle a v rámci Európskej únie výrazne zvýšiť podporu pre projekty na výrobu zeleného vodíka s využitím obnoviteľných zdrojov energie

- zohľadniť bezpečnosť a spoľahlivosť partnerov pri výbere dodávateľa paliva pre naše jadrové elektrárne po skončení platnosti súčasných kontraktov

- podporovať energetickú transformáciu nášho hospodárstva s cieľom postupne výrazne znížiť spotrebu zemného plynu a ropy a pripravovať diverzifikáciu dodávok plynu po skončení súčasnej dlhodobej zmluvy. Príkladom je Poľsko, ktoré dlhší čas predvídavo investuje do zvýšenia kapacity LNG terminálu, ako aj do nového plynovodu do Dánska, s napojením sa na plyn z Nórska, a kontrakt s ruským Gazpromom budúci rok už Poľsko neplánuje predĺžiť.

Dobré vzťahy s partnermi

Naším cieľom sú dobré a predvídateľné vzťahy s partnermi vrátane Ruskej federácie. No základnou podmienkou pre dobré vzťahy je, aby Rusko neohrozovalo dobré vzťahy a nevyvolávalo vojenský konflikt v regióne. Ak sa dnes Rusko vyhráža Európe, že vyvolá drastické zvýšenie ceny plynu, musíme urobiť všetko preto, aby Slovensko bolo pripravené.

Ďalšie dôležité správy

Digitalizácia
Neprehliadnite

Slovensko nadviazalo s Ukrajinou spoluprácu v oblasti kyberbezpečnosti