Prekročením právomoci mesta Nitra bola podľa dopravcu spôsobená škoda vyše 300-tisíc eur. Kvalifikačným znakom skutkovej podstaty trestného činu je podľa Trestného zákona aj spôsobenie škody veľkého rozsahu nad 133-tisíc eur.

Bratislavský samosprávny kraj napokon licenciu RegioJetu vydal, ale trvalo mu to dvadsaťdva mesiacov namiesto očakávaných dvoch. Bratislavský kraj podľa dopravcu po celý čas odmietal vydať licenciu práve na základe odmietavých stanovísk opakovane podpísaných primátorom Nitry.

Ministerstvo dopravy podľa prepravcu opakovane rozhodlo, že predošlý postup Bratislavského kraja nebol v súlade so zákonom, udelenie licencie však bezdôvodne odďaľoval.

„Zásadnú rolu v tom zohral primátor Nitry J. Dvonč,“ tvrdí RegioJet. „Primátor Nitry tým porušil zákon. Prekročil svoju právomoc, jednal klientelisticky v prospech konkurencie a nerešpektoval nariadenie odvolacieho orgánu - ministerstva dopravy,“ oznámila spoločnosť.

Ako dodala, stanoviská primátora Nitry boli podkladom pre nesúhlasné stanovisko Nitrianskeho kraja a následné pôvodné rozhodnutie Bratislavského kraja v novembri 2014 o zamietnutí návrhu na udelenie licencie. 

RegioJet ďalej informoval, že primátor súčasne konal proti záujmu svojich občanov a voličov, keď bránil v príchode konkurencie na linku Nitra - Bratislava. Po tom, čo spoločnosť získala licenciu na autobusovú linku Banská Bystrica - Nitra - Bratislava od Banskobystrického kraja vlani v januári, sa služby na trase rozšírili a ceny cestovného klesli zhruba o tretinu. 

Ministerstvo dopravy vo svojom rozhodnutí informovalo, že mesto Nitra je príslušný dopravný orgán iba v mestskej doprave a nie pre udelenie dopravnej licencie pre pravidelnú diaľkovú autobusovú dopravu. „Skutočnosť uvádzaná mestom Nitra, kde sa odvolávajú na platný plán dopravnej obslužnosti, ktorý nedefinuje potrebu navýšenia obslužnosti územia, je prekročením právomoci mesta Nitra ako dopravného správneho orgánu,“ uviedlo ministerstvo v januári 2015.

Týmto rozhodnutím zároveň zrušilo prvotné rozhodnutie Bratislavského kraja o zamietnutí udeliť licenciu. Primátor Nitry podľa RegioJetu napriek tomu naďalej podpisoval ďalšie identické stanoviská vlani vo februári a v marci tohto roka. 

Po prvom zamietnutí žiadosti RegioJetu udelil Nitriansky kraj licenciu dopravcovi Jaroslav Tomek - TOMECAR na autobusovú linku Želiezovce - Levice - Nitra - Bratislava. Teda na trase, ktorá sa čiastočne prekrýva s trasou, na ktorej mal záujem prevádzkovať autobusovú linku RegioJet. Dopravca tiež upozornil, že konkurenčná spoločnosť Arriva Nitra vlani zvýšila počet spojov na linke Bratislava - Nitra na dvojnásobok.