Plánované legislatívne úlohy Ministerstva kultúry (MK) SR na rok 2020, týkajúce sa prípravy a predloženia noviel autorského zákona, zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a návrhu zákona o reforme umeleckých fondov, budú zaradené do legislatívneho plánu vlády SR na rok 2021. V stredu to odsúhlasil kabinet.

Socha Dávida počas pandémie koronavírusu
Neprehliadnite

Vírus umeniu neublíži. Ako sa s pandémiou pasuje výtvarný svet?

Zrušil zároveň úlohu Ministerstva kultúry SR predložiť v septembrovom, respektíve decembrovom termíne návrhy noviel na rokovanie vlády. Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia Covid-19, ktoré narušili proces prípravy noviel zákonov, rovnako tak oneskorenie finalizácie príslušnej legislatívy na úrovni Európskej únie, a tým aj transpozície do slovenských právnych predpisov. V prípade reformy umeleckých fondov rezort pripomína v roku 2020 prijaté opatrenia v oblasti kultúry, týkajúce sa činnosti fondov a odvodovej povinnosti pre umelcov, rovnako tiež záujem kultúrnej obce zapojiť sa do diskusie k pripravovanému zákonu.