Analytici portálu TRANSPAREX. zostavili rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021. V ňom sa venovali 3 904 subjektom – krajom, samosprávam miest a obcí, školám, nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, ďalším štátnym inštitúciám vrátane ministerstiev a štátnych podnikov.

„V jednotlivých kategóriách sme porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica si vedú v oblasti transparentnosti najlepšie. Zároveň sme porovnali, ako jednotlivé subjekty obstarávali v rovnakom segmente, aby bolo naše hodnotenie čo transparentnejšie,“ hovorí Matúš Džuppa, analytik portálu TRANSPAREX.

Absolútnym víťazom hodnotenia sa stala Ľubovnianska nemocnica. „Oblasť verejného obstarávania v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach bola dlhodobo kritizovaná. Ukazuje sa však, že práve tento segment obstaráva najlepšie,“ konštatuje Matúš Džuppa.

V hodnotení značne viedli samosprávy obcí a miest. V prvej trojke TOP verejných obstarávateľov sa z pohľadu analytikov umiestnili aj samosprávy obcí Mníchova Lehota, Prusy či Imeľ. Spomedzi krajov dosiahli najlepšie hodnotenie iba Trnavský a Trenčiansky kraj. Najlepšie hodnotenie získala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Na poprednom mieste v rebríčku sa umiestnila aj Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. „Na druhej strane sa niektoré nemocnice a zdravotnícke zariadenia ocitli na chvoste rebríčka. Možností na zlepšenie je teda veľa,“ konštatuje Matúš Džuppa.  

Analytici získali dáta spracovaním 180-tisíc zákaziek zrealizovaných 5 300 verejnými obstarávateľmi. „Naším rebríčkom chceme vyzdvihnúť najlepších verejných obstarávateľov, ktorí dosahujú nadpriemerné výsledky, zlepšujú kvalitu zákaziek a usilujú sa o transparentnosť na Slovensku. Verejných obstarávateľov, ktorí získali podpriemerné hodnotenie, bolo až o 72 percent viac,“ dodáva analytik.

Pre nich je to podľa jeho slov dôležitá spätná väzba, ktorá im pomôže zvýšiť dôraz na vzdelávanie svojich zamestnancov alebo využitie externých konzultantov. „Pri investovaní verejných zdrojov sa dá vždy o niečo zlepšovať,“ konštatuje.

Analytikov zaujímalo aj to, ako kvalitu verejných obstarávaní ovplyvnila pandémia. „Keď v roku 2020 vypukla pandémia, výrazne sa zvýšil podiel priamych nákupov bez súťaže. Vzhľadom na pandemické opatrenia bol tento jav prirodzený. Z výsledkov hodnotenia je však zrejmé, že pandemické obdobie výrazne zasiahlo do dĺžky trvania zákaziek alebo ovplyvnilo počty podnikateľov, ktorí boli ochotní predložiť svoje ponuky,“ vysvetľuje Matúš Džuppa.

V roku 2021 TRANSPAREX. zaznamenal aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii zreteľný nárast kvality realizovaných zákaziek. Ich realizácia trvala kratšie, zúčastňovalo sa ich viac uchádzačov a verejní obstarávatelia dosahovali vyššie úspory.

Rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021 aj s prehľadom jednotlivých kategórií nájdete TU.

Ďalšie dôležité správy

Bratislava,Castle,During,Epic,Sunride
Neprehliadnite

Rebríček najbohatších Slovákov naďalej vedie Ivan Chrenko