Realitné fondy WOOD & Company potvrdili aj v roku 2021 stabilnú výkonnosť. Klienti za uplynulý rok pripísali výnos 11,66 percent v prípade podfondu orientovaného na kancelárske budovy (WOOD & Company podfond) a 7,40 percent v prípade podfondu zameraného an nákupné centrá (WOOD & Company Retail podfond).

Oba podfondy sa aktuálne dajú obchodovať na pražskej burze.

„Uvedenie našich fondov na pražskej burze potvrdzuje ich dôveryhodnosť a kredibilitu. Navyše investorom prináša viacero benefitov. Okrem lepšej likvidity, vďaka ktorej bude možné flexibilnejšie obchodovať s podielmi fondov, je pre slovenských investorov zaujímavé aj to, že po roku držania podielu, bude ich kapitálový zisk oslobodený od dane" vysvetľuje Ľubomír Šoltýs, partner spoločnosti

Získali Aupark, BBC1 a BBC1 Plus

WOOD & Company AUP Bratislava podfond, založený v apríli minulého roku, dosiahol výnos 5,63 percent. Realitný tím minulý rok získal do svojho portfólia bratislavské nákupné centrum Aupark a kancelárske budovy BBC1 a BBC1 Plus. Hodnota aktív v správe fondov tak ku konci roka 2021 presiahla miliardu eur a celková pranajímateľná plôch vzrástla 209 tisíc metrov štvorcových.

Výnosy fondov

Fond orientovaný na kancelárske budovy zarobil za rok 2021 investorom 11,66 percent v prípade eurovej triedy. Anualizvoaný výnos od vzniku podfondu je 12,04 percent p.a. Hodnota aktív podfondu je na úrovni 365,5 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 27,1 milióna eur. 

Investori Retail podfodnu si pripísali výnos 7,40 percent v prípade eurovej triedy. Anualizovaný výnos od vzniku je 15,13 percent p.a. Fond primárne investuje do segmentu obchodných centier v Českej republike. Hodnota aktív podfondu bola ku koncu minulého roka 209,5 milióna eur s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 13,09 milióna eur. 

Aupark v prvom roku zarobil investorom 5,63 percent v eurovej triede investičných akcií. 

Záujem Slovákov o reality

Podľa najaktuálnejších údajov NBS boli aktíva realitných fondov na Slovensku k 30. septembru 2021 vykázane v objeme 1 986,3 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu ich objemu o 18 percent oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,4 percent. Od vypuknutia pandémie sa objem aktív realitných fondov zvýšil až o 27 percent.

,,Investovanie do realitných fondov získava na popularite. Na konci septembra vlaňajšieho roka tvorili realitné investičné fondy 22 percentný podiel na celkových aktívach podielových fondov a boli tak po zmiešaných fondoch (s podielom 49,7 percent) druhými najzastúpenejšími" komentuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská

Ďalšie dôležité správy

Michal Rybovič, partner Sandberg Capital.
Neprehliadnite

Sandberg Capital podporí firmy v regióne CEE. Druhý fond uzatvára v objeme 130 miliónov eur