„Slabšie vyhliadky našich obchodných partnerov stlačia do konca roku nadol dynamiku slovenského trhu práce, a tým aj spotrebu domácností,“ konštatuje v komentári k prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP). V roku 2020 ekonomika ďalej zmierni tempo rastu na 2,3 percenta, čo je rovnako o 1,1 percentuálneho bodu menej, ako očakával rezort v júni. Miera nezamestnanosti bude podľa prognózy stagnovať a zvyšovanie miezd pribrzdí. Rizikom vývoja v SR zostáva brexit bez dohody a výraznejšie spomalenie v eurozóne a okolitých krajinách.

Od roku 2021 nastane podľa MF opätovné oživenie slovenskej ekonomiky. Export porastie rýchlejšie, pozitívne by k tomu mala prispievať produkcia v novej automobilke Jaguar Land Rover. S blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia čerpania eurofondov majú zrýchľovať aj celkové investície a vládna spotreba.

Zamestnanosť sa tento rok zvýši o 1,2 percenta, čo predstavuje 30.000 nových pracovných miest, a to vďaka vývoju ešte v prvom polroku. Vo zvyšku roka predpokladá IFP stagnáciu v tejto oblasti. V budúcom roku zamestnanosť stúpne už len o 0,2 percenta, v ďalších rokoch sa bude jej rast udržiavať pod 0,3 percenta.

Miera nezamestnanosti dosiahne podľa predikcie v tomto roku historické minimum 5,8 percenta. Vo zvyšku prognózovaného obdobia, teda do roku 2022, má nezamestnanosť stagnovať, s miernym poklesom na 5,7 percenta.

Priemerná nominálna mzda sa tento rok zvýši najviac od krízy, a to o 7,4 percenta. "Najviac si polepšia zamestnanci vo verejnom sektore, kde sa aj vďaka historicky najvyššej valorizácii platov dynamika miezd vyšplhá nad 12 percenta," vyčíslil IFP. Mzda v súkromnom sektore sa zvýši podobne ako vlani o 6 percenta. V ďalších rokoch sa tempo rastu miezd podľa prognózy zníži pod 5 percenta. Spomalenie bude citeľné vo všetkých sektoroch, najviac v priemysle.

Ceny v tomto roku majú podobne ako v tom minulom stúpnuť o 2,5 percenta. Prehrievanie trhu práce tlačí podľa MF nahor ceny služieb, ktoré sú aj v roku 2019 hlavným motorom inflačného vývoja.

Cyklické spomalenie ekonomiky povedie v ďalších rokoch aj k miernemu zníženiu inflácie bližšie k úrovni 2 percenta. Slabší domáci dopyt pomôže zmierniť tlak na rast cien služieb a spomalenie v zahraničí zníži infláciu obchodovateľných tovarov. V roku 2022 sa očakáva nárast inflácie k úrovni 2,3 percenta.