Priemyselná produkcia v eurozóne v júli po úprave o sezónne vplyvy medzimesačne stúpla o 1,5 percenta po poklese o 0,1 percent v júni, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. V medziročnom porovnaní stúpla o 7,7 percent po zvýšení o 10,1 percent v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali s medzimesačným nárastom o 0,6 percent a medziročnou expanziou o 6,3 percent .

Rast cien výrobcov v eurozóne dosiahol v júli takmer 27-ročné maximum
Neprehliadnite

Priemyselná produkcia v júli medziročne vzrástla. Prekonala dokonca aj úrovne spred krízy

Priemyselná produkcia v celej Európskej únii (EÚ) si v júli medzimesačne polepšila o 1,4 percent po stagnácii v júni. Medziročne vzrástla o 8,3 percent po +10,6 percent .

Produkcia tovarov krátkodobej spotreby v eurozóne v júli v porovnaní s júnom stúpla o 3,5 percent a v EÚ o 2,8 percent, produkcia kapitálových tovarov o 2,7 percent , respektíve o 2,4 percent, a produkcia medzitovarov o 0,4 percent, respektíve o 0,5 percent. Naopak, produkcia energií klesla o 0,6 percent, respektíve o 0,2 percent.

priemysel
Neprehliadnite

Nemecké firmy prekonávajú problémy s dodávkami, priemyselná produkcia opäť vzrástla

Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, zaznamenalo v júli najprudší medzimesačný nárast priemyselnej produkcie Írsko (+7,8 percent), nasledované Belgickom (+5,0 percent) a Portugalskom (+3,5 percent).

Najvýraznejší pokles zaznamenala Litva (-2,0 percent), nasledovaná Slovinskom (-1.8 percent) a Chorvátskom (-1,6 percent). Na Slovensku sa zvýšila o 1 percento.