Írska ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka prudké spomalenie rastu. Poukázali na to spresnené údaje. Predbežný odhad pritom naznačoval ďalšie zrýchlenie rastu ekonomiky.

Hrubý domáci produkt Írska upravený o sezónne vplyvy vzrástol vo štvrtom kvartáli medzikvartálne o 0,3 percenta, ukázali spresnené údaje írskeho štatistického úradu. To je najhorší vývoj za posledný rok. Predbežné údaje pritom poukazovali na rast až o 3,5 percenta. Naopak, údaje za treťom štvrťrok štatistici revidovali smerom nahor na 2,8 percenta, zatiaľ čo predbežný odhad uvádzal rast na úrovni 2,5 percenta.

Vývoj v poslednom štvrťroku výrazne ovplyvnili investície, ktoré sa prepadli až o 46,5 percenta. Ekonomiku v raste udržal export, ktorý vzrástol o 0,4 percenta, ako aj domáca spotreba a vládne výdavky. V prvom prípade rast dosiahol 1,1 percenta a v druhom 2,5 percenta.

Ďalšie dôležité správy

Írsko pozastaví program „zlatých víz“
Neprehliadnite

Írsko už viac nebude prijímať žiadosti o „zlaté víza“, ktorým dominujú bohatí Číňania