V rozsudku súd uviedol, že zákaz adopcií bol protiústavný a že neexistuje žiadny dôvod obmedzovať osvojovanie na základe sexuálnej orientácie.

Verdikt odkazuje na Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na súkromný a rodinný život. Dohovor síce podľa APA nezmieňuje nárok na adopciu, podľa súdu ale také právo musí byť rovné a bez diskriminácie, pokiaľ daná krajina osvojenie umožňuje.

Rakúsko pred dvomi rokmi povolilo homosexuálom adoptovať vlastné deti partnerov po tom, čo Európsky súd pre ľudské práva vtedajší zákaz v tejto alpskej republike nariadil zrušiť.

Priekopníkmi na poli práv homosexuálov sú Holandsko a Dánsko. Dánsko v roku 1989 ako prvá krajina na svete umožnila registrované partnerstvá, v roku 2001 potom Holandsko ako prvý štát zaviedlo sobáše pre páry rovnakého pohlavia a zároveň povolilo homosexuálom adopcie detí.

V súčasnosti sobáše osôb rovnakého pohlavia povoľujú zhruba dve desiatky krajín, rad ďalších štátov má registrované partnerstvá vrátane adopcií či majetkového vysporiadania. V Česku zákon o registrovanom partnerstve platí od roku 2006, homosexuáli ale nemôžu deti adoptovať. Podľa údajov zo sčítania ľudí z roku 2011 vychovávali homosexuálne páry zhruba tisícku detí.