Pokutu v druhostupňovom konaní potvrdila Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, informoval v stredu úrad. Správne konanie spustil PMÚ v máji 2020.

„Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu úradu, ako aj právne posúdenie skutkového stavu a výšku uloženej pokuty. Rozhodnutie rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 22. decembra 2021," uviedol PMÚ.

Slovenská pošta upozorňuje na podvodné emaily
Neprehliadnite

Pozor na podvodníkov, vystupujú v mene Slovenskej pošty a žiadajú peniaze

Protimonopolný úrad prešetroval výrobu a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok na území SR. V rámci tohto prešetrovania úrad požiadal Slovenskú poštu o predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší postup úradu.

Slovenská pošta vsádza na elektrické štvorkolky
Neprehliadnite

Slovenská pošta upravila doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov

Tie však neboli podľa PMÚ predložené v stanovenej lehote. Pošta ich úradu poskytla až po opakovaných urgenciách. V časti predkladaných podkladov a informácií úrad identifikoval, že došlo k predloženiu nepravdivých informácií a podkladov.

Slovenská pošta vsádza na elektrické štvorkolky
Neprehliadnite

Slovenská pošta očakáva nápor zákazníkov, začne vyplácať sociálne dávky