Obavy z návrhu zákona, ktorý by ženám na Slovensku sťažil prístup k interrupciám, vyjadrila komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.

V otvorenom liste, ktorý zaslala koncom minulého týždňa predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi a šéfom piatich parlamentných výborov, spresnila, že ochranu práv žien vrátane ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv považuje za prioritu.

„Obraciam sa na vás, aby som vyjadrila svoje obavy v súvislosti s návrhom zákona z 31. augusta, o ktorom sa čoskoro bude diskutovať v parlamente. Niekoľko ustanovení tohto návrhu zákona zavádza obmedzenia pre prístup žien k bezpečným a zákonným potratom, čo by Slovensko dostalo do konfliktu s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ohrozilo zdravie a reprodukčné práva žien,“ uvádza Mijatovičová vo svojom liste.

Vyjadrila vážne obavy

Upozornila, že je to už tretíkrát za tri roky, čo je nútená vyjadriť vážne obavy z podobných návrhov na Slovensku – prvé dva listy v podobnom duchu zaslala v novembri 2019 a septembri 2020.

Privítala, že v uvedenom období slovenský parlament odmietol problematické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a predstaviteľov NR SR požiadala, aby opätovne zaistili, že ani teraz nebudú prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by boli v rozpore s európskymi a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a zdravia.

Na snímke poslankyňa NRSR Anna Záborská (OĽaNO) počas rokovania 32. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 22. júna 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Problémom nie je tehotenstvo žien, ale okolnosti, v ktorých sa ocitli, hovorí Záborská

Mijatovičová spresnila, že je hlboko znepokojená návrhom predĺžiť povinnú čakaciu dobu zo súčasných 48 hodín na 96 hodín, ktorá by sa vzťahovala na všetky umelé potraty okrem prípadov, keď je bezprostredne ohrozené zdravie alebo život ženy.

Podľa jej slov by tento návrh nielenže neriešili už aj tak problematickú súčasnú povinnú 48-hodinovú čakaciu dobu, ale ešte by viac zhoršil celkovú situáciu.

Kľúčová je informovanosť

Zdôraznila tiež, že navrhovaný zákaz "reklamy" na interrupcie by znemožnil zdravotníckym pracovníkom verejne poskytovať informácie o bezpečných službách v tejto oblasti a o ich dostupnosti, čo je kľúčové pre zaistenie prístupu žien k takýmto službám a pre plné využívanie ich práva na sexuálne a reprodukčné zdravie.

Komisárka vyjadrila obavy aj zo zmien, ktoré majú za cieľ odstrániť požiadavky, aby lekári poskytovali informácie o antikoncepčných metódach a ich použití.

Simona Petrík
Neprehliadnite

PS žiada dostupné umelé oplodnenie pre všetky ženy. Aj pre tie, ktoré žijú single

Dodala, že ochrana týchto práv zahŕňa nielen zaručenie prístupu k bezpečným a legálnym potratom, ale aj zavedenie vekovo primeraných, na dôkazoch založených a vedecky presných osnov vzdelávania o sexualite, ako aj zabezpečenie dostupnosti modernej antikoncepcie.

Ústup od moderných foriem

„Akékoľvek nové predpisy týkajúce sa zberu a zdieľania informácií by nemali mať negatívny vplyv na právo na súkromie a nemali by mať stigmatizujúci alebo odradzujúci účinok na ženy, ktoré hľadajú prístup k interrupčným službám,“ uviedla Mijatovičová v liste pre zástupcov NR SR, v ktorom priznala, že je "znepokojujúce", že sa poslanci slovenského parlamentu opäť pokúšajú zaviesť legislatívu, ktorá by viedla k ústupu od moderných foriem zákona a pre SR by znamenala pošliapanie medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.

Spoločnú reč nevie nájsť s konzervatívcami, ako napríklad s ANNOU ZÁBORSKOU.
Neprehliadnite

Záborská bude splnomocnenkyňou vlády. Dohliadne na ochranu slobody vierovyznania

Podľa jej slov opakované pokusy o sprísnenie interrupcií vytvárajú čoraz nepriateľskejšie prostredie pre slovenských ochrancov ľudských práv, ktorí sú aktívni v otázkach sexuálneho a reprodukčného zdravia, ženských práv a všeobecne rodovej rovnosti.