Rada Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament (EP) uzavreli predbežnú politickú dohodu, ktorá by mala v najbližších rokoch v Európe priniesť rozmiestnenie väčšieho množstva dobíjacích a čerpacích staníc na alternatívne palivá, čo umožní odvetviu dopravy výrazne znížiť jeho uhlíkovú stopu. Rada o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy na svojej webstránke.

Dobíjacie a čerpacie stanice

„Dohoda vyšle občanom a ďalším zainteresovaným stranám jasný signál, že v celej EÚ sa bude inštalovať užívateľsky prístupná infraštruktúra pre dobíjanie a čerpacie stanice na alternatívne palivá, ako je napríklad vodík. To znamená, že na uliciach v mestských oblastiach, ako aj pozdĺž diaľnic bude k dispozícii viac verejných dobíjacích kapacít. Občania už nebudú mať dôvod na obavy v súvislosti s hľadaním nabíjacích a čerpacích staníc pre svoje elektrické vozidlo alebo vozidlo poháňané palivovými článkami,“ vyjadril sa k dohode švédsky minister infraštruktúry a bývania Andreas Carlson.

Navrhované nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) má tri ciele - zabezpečiť, aby bola dostatočná infraštruktúra na dobíjanie alebo tankovanie cestných vozidiel alebo lodí alternatívnymi palivami, poskytnúť alternatívne riešenia, aby plavidlá v kotvisku a stacionárne lietadlá nemuseli mať stále zapnuté motory a dosiahnuť úplnú interoperabilitu v celej EÚ a zabezpečiť, aby infraštruktúru bolo jednoduché používať.

Navrhované nariadenie by malo podľa Rady „zohrávať dôležitú úlohu pri urýchľovaní zavádzania tejto infraštruktúry, aby sa nebránilo zavádzaniu vozidiel a lodí s nulovými a nízkymi emisiami, čím sa spustí priaznivý cyklus pre odvetvie dopravy a dosiahnu sa ciele európskeho klimatického zákona“.

Treba schválenie parlamentom aj radou

Predbežná dohoda zachováva základné aspekty návrhu Komisie, teda kľúčové celkové parametre, no niektoré aspekty jej návrhu mení.

Neformálnu dohodu o infraštruktúre pre alternatívne palivá musí ešte schváliť Výbor stálych predstaviteľov Rady (Coreper) a parlamentný Výbor pre dopravu a cestovný ruch a potom Parlament a Rada ako celok, informuje v tlačovej správe EP.

Švédske predsedníctvo Rady má v úmysle čo najskôr predložiť znenie zástupcom členských štátov (Coreper) s cieľom formálne ho prijať na jednom z nadchádzajúcich zasadnutí Rady.

Ďalšie dôležité správy

výfuk auta
Neprehliadnite

Tri štvrtiny európskych naftových áut prešli emisnými testami zrejme vďaka podvodu