Za prvých osem mesiacov tohto roka stratili ubytovacie zariadenia Európskej únie (EÚ) polovicu svojej klientely z pohľadu prenocovania. Príčinou je vypuknutie pandémie koronavírusu, pričom ide o prvé oficiálne dáta, ktoré za toto obdobie zverejnil Eurostat.

Od januára do augusta 2020 sa počet nocí strávených v turistických ubytovacích zariadeniach v EÚ, ako sú hotely, dovolenkové a iné krátkodobé ubytovanie a kempingy, rátal na 1,1 miliardy, čo predstavuje pokles o 50 percent v porovnaní s obdobím od januára do augusta 2019.

Vlani boli pritom krajiny Únie najnavštevovanejším regiónom na svete. Odhaduje sa, že cestovný ruch predstavuje približne 10 percent HDP a 12 percent všetkých pracovných miest v EÚ. Pandémia však podľa Európskeho dvora audítorov ohrozila v roku 2020 viac než sedem miliónov pracovných miest v oblasti cestovného ruchu. Situáciu sťažili najmä cestovné obmedzenia, zariadenia prichádzali o klientov aj pre rôzne zdravotné opatrenia. Mnohým podnikom a podružným činnostiam hrozí bankrot.

Najhoršie mesiace boli apríl a máj

Pokiaľ ide o mesačné údaje za tento rok, ktoré vydal Eurostat, najvýraznejší pokles počtu prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach bol zaznamenaný v apríli (-95 percent) a máji (-89 percent) v porovnaní s rovnakými mesiacmi roku 2019.

Počet nocí strávených v ubytovacích zariadeniach
Zdroj: Eurostat
Počet nocí strávených v ubytovacích zariadeniach

Ani leto a čiastočné uvoľňovanie blokád situáciu v turizme nezachránili. V letnom období došlo iba k slabému oživeniu: v júni nastal pokles o 71 percent, v júli o 42 a v auguste o 32 percent. Za klasické dovolenkové mesiace júl a august 2020 sa počet prenocovaní v turistických ubytovacích zariadeniach znížil o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.

Úbytok bol silnejší v prípade hostí zo zahraničia (-60 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019), pri domácich z krajiny vykazujúcej dáta to bolo -17 percent.

Holandsko je na tom najlepšie

Najmenší pokles v počte nocí strávených v turistických ubytovacích zariadeniach za január až august 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol v Holandsku, -29 percent, najviac -77 percent v Grécku. Pokles prekročil 40-percentnú hranicu v 16 z 25 členských štátov.

Únia v snahe o záchranu sektora cestovného ruchu vyčlenila z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu štyri miliardy eur. Doteraz bolo spolufinancovaných takmer 10-tisíc projektov, ktoré sa týkali širokého spektra činností od propagácie po infraštruktúru a rozvoj miestnych atrakcií.

Celkový prehľad za EÚ
Zdroj: Eurostat
Celkový prehľad za EÚ

Audítori analyzujú

Európsky dvor audítorov práve nedávno spustil analýzu, pomocou ktorej zisťuje, či financovanie verejných investícií do cestovného ruchu zo strany EÚ bolo účinné a či poskytlo primeranú podporu pred pandémiou. Skúma tiež, čo robí EÚ na obmedzenie negatívneho vplyvu krízy spôsobenej ochorením Covid-19. „Investície do cestovného ruchu sú relevantné pre mnohých občanov EÚ ako zamestnancov aj spotrebiteľov,“ uviedol Pietro Russo, člen audítorského dvoru zodpovedný za tento audit.

Podotkol, že chcú zistiť, či sa peniaze EÚ pre tento sektor doteraz vynakladali účinne. „Preskúmame aj opatrenia, ktoré prijala Európska komisia s cieľom obmedziť negatívny vplyv krízy spôsobenej ochorením Covid-19 na cestovný ruch.“

Slovenská schéma štátnej pomoci

Na Slovensku parlament nedávno schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne ministerstva dopravy. Cestovný ruch sa u nás má financovať schémou štátnej pomoci, ktorú však ešte schvaľuje Európska komisia.

Vyžiada si to 10 miliónov eur tento rok, 70 miliónov eur budúci a 20 miliónov eur v roku 2022. Podniky dostanú finančný príspevok, ak došlo k poklesu ich tržieb o viac ako 40 percent. Výška príspevku bude od  štyroch do 10 percent z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali tento pokles.