Národný program kontroly znečisťovania ovzdušia by mohol do roku 2030 zachrániť asi 116 životov ročne a znížiť chorobnosť. Vyplýva to z komentára Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) „Niečo je vo vzduchu". Štúdiu vypracoval spoločne so Svetovou bankou.

Program je nastavený na splnenie cieľov v oblasti kvality ovzdušia a znižovania emisií pre Slovensko do roku 2030. Podľa IEP má tiež pozitívne zdravotné vplyvy. Obsahuje opatrenia na zníženie emisií prachových častíc PM2,5, oxidov dusíka, oxidu siričitého a amoniaku v doprave, vykurovaní domácností a poľnohospodárstva do roku 2030.

KK17 Wilmington - Novozvolený americký prezident Joe Biden hovorí 6. januára 2021 vo Wilmingtone. Novozvolený americký prezident Joe Biden v stredu odsúdil napadnutie budovy Kongresu a vyzval prezidenta Donalda Trumpa, aby vyzval svojich priaznivcov, aby ukončili násilie. Sídlo amerického Kongresu v hlavnom meste Washington v stredu uzavreli počas zasadnutia členov oboch jeho komôr po tom, ako sa stúpenci prezidenta Donalda Trumpa dostali do zrážok s políciou a pokúsili vniknúť do budovy. Senát
Neprehliadnite

USA sa oficiálne vrátili k Parížskej klimatickej dohode

Hodnota týchto prínosov pre zdravie v roku 2030 môže dosiahnuť 204 miliónov až 1,4 miliardy eur ročne, pričom odhadovaná súčasná hodnota výhod predstavuje v priemere asi 2,4 miliardy eur," uvádzajú analytici.

Jedno investované euro prináša podľa IEP v najlepšom scenári viac ako osem eur prostredníctvom zlepšenia zdravotného stavu. „Keďže výhody zlepšenia kvality ovzdušia budú zrejme trvať dlhšie, premietnutie do roku 2040 zvyšuje pomer prínosov k nákladom o ďalších 18 percent," podotkli analytici.