K spotrebe domácnosti sa podľa ministerských analytikov tento rok ako zdroj rastu pridajú export a najmä investície. Vývoz bude v priebehu roka ťažiť z produkcie nových SUV modelov vo Volkswagene (VW), nábeh výroby v Jaguar Land Rover (JLR) ku koncu roka ovplyvní zatiaľ tohtoročné čísla iba minimálne.

„Budúci rok dosiahne výkon ekonomiky 4,5 percenta. Spotreba domácností si udrží dynamiku nad tri percentá. Export ovplyvní nábeh produkcie v JLR, ale aj pokračujúci nárast výroby vo VW,“ avizuje IFP.

Tvorba investícií mierne spomalí z dôvodu dokončenia nových kapacít v automobilkách, najväčším prispievateľom k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) tak bude čistý export. V rokoch 2020 a 2021 následne rast slovenskej ekonomiky zvoľní na 3,9 percenta a 3,3 percenta, očakáva inštitút.

V roku 2018 pribudne v ekonomike SR podľa prognózy vyše 40-tisíc pracovných miest, čo zvýši zamestnanosť o 1,7 percenta. Rast potiahnu služby a priemysel, kde vznikne spolu takmer 30-tisíc nových pracovných miest. Oživenie sa očakáva aj v stavebníctve.

„Aj naďalej bude pokračovať zvýšená participácia zahraničných pracovníkov, ktorá bude čiastočne tlmiť stupňujúce sa prehrievanie na trhu práce,“ konštatujú analytici rezortu financií. Miera nezamestnanosti by sa mala v tomto roku znížiť na 6,9 percenta, na konci prognózovaného horizontu na úroveň 5,6 percenta. Rast priemernej nominálnej mzdy na Slovensku v tomto roku zrýchli až na 5,8 percenta. Zrýchlenie má byť výrazné vo všetkých sektoroch, najviac však v priemysle a verejnej správe.

„Akcelerácia miezd odráža súčasné napätie na trhu práce a tiež vyššiu infláciu. V nasledujúcom roku dosiahne rast nominálnych miezd veľmi podobné tempo. Reálna mzda si udrží dynamiku nad tri percentá až do roku 2020,“ avizuje IFP.

V prognóze tiež predpokladá, že ceny na Slovensku v tomto roku stúpnu o 2,5 percenta. „K zrýchleniu dopytovej inflácie ťahanej rastom miezd sa pridá aj vyšší rast cien potravín, ktorý by mal pretrvávať aj vo zvyšku tohto roka,“ vysvetlili analytici.

Regulované ceny vzrastú len mierne, vyššie ceny ropy sa premietnu do vyšších cien pohonných hmôt. V nasledujúcom roku podľa IFP inflácia zvoľní na 2,3 percenta, keď vyprchá impulz rastu cien potravín. „V strednodobom horizonte potiahne rast cien služieb celkovú infláciu k úrovniam okolo 2,5 percent,“ dodáva inštitút.