Proces registrácie vakcíny je a prísny a má viac krokov. Povinné dáta predložené výrobcom posudzujú viaceré pracovné skupiny. Pre TASR to uviedla Martina Medová, projektová manažérka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Pokiaľ niektorá z pracovných skupín považuje predložené dáta za nedostatočné, Európska lieková agentúra (EMA) vyzve žiadateľa o doplnenie údajov a proces hodnotenia sa pozastavuje až do doby, kedy žiadateľ požadované dáta predloží. ,,Proces registrácie vakcíny sa začína na podnet výrobcu. So žiadosťou o registráciu je výrobca povinný predložiť dáta preukazujúce uskutočnenie všetkých krokov vývojového programu. V praxi to znamená, že sa predkladajú dáta z predklinického a klinického vývojového programu," priblížila Medová.

Údaje z predklinickej etapy pozostávajú z preukázania bezpečnosti, účinnosti skúmanej látky a stability v laboratórnych podmienkach uskutočnených na zvieratách. ,,Ide o skúšania, kedy sa overuje, či je skúmaná vakcína dostatočne imunogénna a zároveň, či nie je toxická," vysvetlila Medová. EMA tiež požaduje od výrobcu vakcíny predloženie údajov o zložení skúmanej vakcíny, jej stabilite pri rôznych podmienkach, pri pôsobení iných fyzikálnych alebo chemických činiteľov na vakcínu.

WA 52 Brazília - Vedci pracujú na pilotnej fáze výroby ruskej vakcíny Sputnik V na ochorenie COVID-19 vo farmaceutickej spoločnosti Uniao Quimica v Brazílii v pondelok 25. januára 2021. FOTO TASR/AP 

Laboratory workers work in the pilot production phase of Russia's Sputnik V Coronavirus vaccine for COVID-19 at the pharmaceutical company Uniao Quimica in Brasilia, Brazil, Monday, Jan. 25, 2021. (AP Photo/Eraldo Peres)
Neprehliadnite

Krajniak je naklonený vakcíne Sputnik V, Sulík zdôrazňuje potrebné povolenie

Dáta z klinickej etapy obsahujú výsledky klinických skúšaní na dobrovoľníkoch. Počas tejto fázy sa sleduje bezpečnosť a znášanlivosť vakcíny či jej účinnosť. ,,V prípade vakcín sa porovnáva, že v akej miere dochádza k poklesu výskytu ochorenia, úmrtí na dané ochorenia alebo jeho ťažkých foriem v zaočkovanej skupine v porovnaní so skupinou, ktorá dostala placebo alebo inú neúčinnú látku," uviedla Medová. Štandardná dĺžka registračného konania je 270 dní.

V súčasnosti sú Európskou liekovu agentúrou registrované vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od výrobcov Pfizer/ BioNTech, Moderna a AstraZeneca. V priebežnom hodnotení sa nachádzajú dve vakcíny - od spoločností CureVac a Novavax, ktoré ešte nepožiadali o registráciu.

Na Slovensku sa aktuálne uvažuje aj o využití ruskej vakcíny Sputnik V. Výrobca o jej registráciu zatiaľ nepožiadal. Vakcínu je však možné použiť po schválení Ministerstvom zdravotníctva SR ako neregistrovaný liek. Pri centralizovanej registrácii sa členské štáty môžu spoľahnúť na medzinárodnú spoluprácu najlepších odborníkov z celej Európskej únie. Práve z tohto dôvodu odporúča riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová očkovať iba registrovanými vakcínami.