Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa mládeže je "Transformácia vzdelávania", ktorá zdôrazňuje úsilie zamerané na zvýšenie inkluzívnosti a dostupnosti vzdelávania pre všetkých mladých ľudí na svete.

Eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics a eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v spoločnom vyhlásení pre médiá uviedli, že pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže je dôležité pamätať na to, že príliš veľa mladých ľudí žije vo vojnových zónach, mimo školskej dochádzky alebo chudobe a čelí sociálnemu vylúčeniu, nekvalitnej zdravotnej starostlivosti, nerovnostiam medzi mužmi a ženami a tiež dôsledkom klimatických zmien.

„Poskytovanie účinných riešení týchto problémov, zabezpečenie trvalého mieru a budovanie súdržných a odolných spoločností, v ktorých môžu mladí ľudia prosperovať, sú prioritami Európskej únie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Únia zaväzuje vykonávať program OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a integrovať 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja do svojich politík,“ uvádza sa v dokumente exekutívy EÚ.

Komisári tiež upozornili na skutočnosť, že Európska únia v spolupráci s členskými štátmi a mnohými ďalšími zúčastnenými stranami umožňuje miliónom mladých ľudí v Únii a mimo nej vziať svoj osud do vlastných rúk. Spresnili, že Únia vychádza v ústrety mladým ľuďom programami ako sú Erasmus+, ktorý spája mladých ľudí, umožňuje im učiť sa a zapájať sa do spoločnosti, ako aj podporovať excelentnosť a inovácie vo vzdelávacích inštitúciách.

Iniciatívy ako napríklad DiscoverEU umožňujú mladým ľuďom cestovať a objavovať bohaté kultúrne dedičstvo Európy, zatiaľ čo Európsky zbor solidarity im dáva možnosť dobrovoľne pracovať a pracovať na projektoch na podporu komunít a ľudí v celej Európe.

Na druhej strane iniciatívy ako napríklad Digitálna zručnosť alebo Koalícia pre zamestnanosť pomohli zlepšiť úroveň odbornej prípravy mladých ľudí v oblasti digitálnych zručností a zmodernizovať spôsob ich vzdelávania. Prostredníctvom Stratégie pre lepší internet sa zase realizujú snahy, ktorých cieľom je ochrana detí a maloletých pred nevhodnými obsahmi na internete, pred kybernetickou šikanou, ale aj šírením dezinformácií a násilných alebo rušivých obsahov.