Štátna spoločnosť MH Invest, s. r. o., ktorej spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva SR, vybrala za dodávateľa projektu a zhotoviteľa stavebných prác spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. spomedzi ponúk štyroch uchádzačov. Použila pritom rokovacie konanie bez zverejnenia, vyplýva z jeho výsledku zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

MH Invest získal od vlády osvedčenie na výstavbu strategického parku s plochou takmer 733 hektárov na území Nitry a priľahlých obcí Lužianky, Čakajovce a Zbehy vlani v júli.

V strategickom parku pri Nitre bude umiestnený výrobný závod automobilky Jaguar Land Rover, tá plánuje preinvestovať 1,1 miliardy britských libier (GBP) a vytvoriť na začiatku 2 800 pracovných miest. Závod by mal začať výrobu v roku 2018. V prvej fáze sa bude v nitrianskom závode automobilky Jaguar vyrábať 150-tisíc vozidiel ročne a cieľom je vyrábať 300-tisíc automobilov. 

Čo koľko stojí

Najvyšší objem zo zmluvnej ceny na prípravu strategického parku predstavujú terénne úpravy, vrátane odvodnenia okolitého územia, archeologického prieskumu, ako aj projekčnej a inžinierskej činnosti, a to 106,44 milióna eur bez dane.

Súčasťou stavebných prác je aj výstavba inžinierskych sietí za 6,28 milióna eur. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na cestnú infraštruktúru bude stáť 7,69 milióna eur bez dane.

Ako vyplýva z prílohy zmluvy o dielo, polohopisné a výškopisné zameranie územia má hodnotu 20,4 tisíc eur, inžiniersko-geologický prieskum na externú infraštruktúru vyše 686-tisíc eur, vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu 165,6 tisíc eur.

Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na staveniskové inžinierske siete má cenu 158,6 tisíc eur, projektová dokumentácia na hrubé terénne úpravy, vrátane prekládky sietí, 878,8 tisíc eur, projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na vodné stavby 199,5 tisíc eur, na plyn 217,7 tisíc eur a na prípojky elektrickej energie 361,3 tisíc eur bez dane.

O lacno vykúpených pozemkoch sa rozhodne nanovo

O prevodoch pozemkov, na ktorých má stavať svoj závod automobilka Jaguar Land Rover, sa bude znova rozhodovať. Pozemky kúpila od ľudí spoločnosť Poľnohospodárska pôda ešte skôr, ako sa verejnosť dozvedela o plánovanej investícii a ako štát ponúkol za pozemky oveľa vyššie sumy.

Proti prevodom pozemkov podali prokurátori v Nitre spolu 71 protestov. Zaoberal sa nimi katastrálny odbor a odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Nitra, všetkým protestom vyhoveli. Spoločnosť Poľnohospodárska pôda podala voči rozhodnutiam odvolanie, právoplatné preto nie je zatiaľ žiadne.