Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce v SR považujú ukrajinskí uchádzači aj slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka. Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 % Ukrajincov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý priebežne realizuje spoločnosť Trexima Bratislava, správca pracovno-poradenského portálu Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk).

Zamestnanie pre Ukrajincov

Prieskum ukázal, že 20 percent zo zaregistrovaných Ukrajincov na portáli ISTP.sk už kontaktoval zamestnávateľ s ponukou práce, 78 percent prácu aktívne hľadá, ale na prvý kontakt stále čaká a 2 percent respondentov zatiaľ nemajú záujem pracovať.

Na otázku, či už nastúpili do pracovného pomeru na Slovensku, 67 percent odpovedalo nie, 21 percent Ukrajincov už v SR pracuje a 12 percent plánuje nastúpiť v nasledujúcom období. Polovica ukrajinských uchádzačov, ktorým sa podarilo v SR zamestnať, bude pracovať v Bratislave.

Z odpovedí zamestnávateľov vyplynulo, že 30 percent už obsadilo niektoré voľné pracovné miesta ukrajinskými uchádzačmi. Zamestnávatelia ponúkajú Ukrajincom predovšetkým pracovné pozície ako operátor vo výrobe, pomocník v kuchyni, upratovačka alebo napríklad čašník.

Jazyková bariéra, nedostatok pracovných ponúk

Okrem jazykovej bariéry za ďalšie prekážky pri hľadaní práce na Slovensku považujú Ukrajinci nedostatok vhodných pracovných ponúk na pracovných portáloch, nedostatok informácií, kde možno ponuky vyhľadávať, nespĺňanie požiadaviek zamestnávateľov, problémy s ubytovaním a nedostatočné možnosti umiestnenia detí v školských zariadeniach.

Každý piaty respondent uviedol, že sa nestretol so žiadnymi prekážkami pri hľadaní práce na Slovensku. Zamestnávatelia za najväčšie problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest Ukrajincami považujú jazykovú bariéru, ale aj administratívnu náročnosť zamestnávania.

Podľa prieskumu 36 percent ukrajinských respondentov nemá pozitívnu skúsenosť pri hľadaní práce na Slovensku. Naopak, 33 percent vyzdvihlo dostatočný počet pracovných ponúk na pracovných portáloch, pomoc rodiny alebo známych (23 percent), pomoc neznámych slovenských občanov či dobrovoľníkov (20 percent) a služby úradov práce (5 percent). Akúkoľvek prácu by na Slovensku prijalo 43 percent Ukrajincov, 4 percent majú záujem podnikať. Najväčší záujem majú napríklad o pozície pomocník v kuchyni, administratívny či sociálny pracovník.

Na Slovensku plánujú zostať

Z oslovených respondentov 56 percent plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny, 41 percent sa plánuje vrátiť na Ukrajinu a 3 percent považujú svoj pobyt na Slovensku za prechodný a budú sa presúvať do inej krajiny. Viac ako 94 percent Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, má na Slovensku štatút dočasného útočiska alebo si plánuje podať žiadosť o tento štatút.

Výsledky online a telefonického prieskumu boli získané počas apríla a mája na vzorke 750 respondentov, z toho bolo 450 ukrajinských uchádzačov o prácu a 300 zamestnávateľov. Zber dát a ich vyhodnotenie priebežne realizuje správca pracovno-poradenského portálu ISTP.sk Trexima Bratislava.

K 10. máju 2022 bolo na pracovnom portáli ISTP.sk zaregistrovaných viac ako 3 100 ukrajinských uchádzačov o prácu, ktorí si môžu vyberať z celkového počtu 8 300 pracovných ponúk vhodných aj pre Ukrajincov. Pre ukrajinských študentov pokračujúcich v štúdiu na slovenských školách portál ponúka 330 brigád.

Ďalšie dôležité správy

Pokračujúci protest proti zákonu o interrupciách
Neprehliadnite

Ukrajinské utečenkyne v Poľsku musia mať prístup k interrupciám