Priemerný vek, ktorého sa ľudia v SR dožívajú, sa predlžuje a s ním Slovákov čaká aj viac rokov na dôchodku. Finančná skupina NN preto dala vypracovať prieskum na tému dlhovekosti a prípravy na dlhší život. Uviedla to manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti NN Slovensko Daniela Tomášková.

Na základe uvedeného dopytovania vyplýva, že ľudia v SR by sa radi dožili aspoň 83 rokov. Na dôchodok sa teší 46 percent Slovákov, pričom očakávajú pokojnejší život, menej stresu a viac času na rodinu.

Dnešní dôchodcovia cítia pokles životnej úrovne

Z opýtaných si 39 percent myslí, že budú mať s pribúdajúcimi rokmi finančné problémy. Prieskum ďalej ukázal, že 66 percent dnešných dôchodcov výrazne pociťuje pokles životnej úrovne, keď prestali pracovať. Tento ukazovateľ je najvyšší spomedzi všetkých krajín dopytovania.

Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur a 500 eur vnímajú ako čiastku, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné a nevyhnutné mesačné výdavky. V súčasnosti je priemerný dôchodok na Slovensku 540 eur mesačne, vyčíslila Tomášková.

Tri štvrtiny Slovákov si uvedomujú, že podstatným krokom k udržaniu si práce je celoživotné vzdelávanie. Za posledné tri roky do svojho vzdelania finančne investovalo 44 percent ľudí. Polovica Slovákov vníma ďalšie vzdelávanie, mimo štátneho školského systému, ako finančne náročné a nemôže si ho dovoliť, uviedla manažérka.

Spokojnosť so svojím terajším zamestnaním

Čo sa týka práce a dlhého života, 94 percent Slovákov počíta s tým, že ich pracovná pozícia bude stále potrebná najbližších 15 rokov. Spokojnosť so svojím terajším zamestnaním v prieskume vyjadrilo 84 percent Slovákov. Z opýtaných Slovákov je 15 percent presvedčených, že by mali vážny problém nájsť si nové zamestnanie.

Tri štvrtiny (75 percent) ľudí súhlasí s tým, že žijú naplnený a zmysluplný život. Dopytovanie ukázalo, že v otázke šťastného života sú Slováci zhruba v strede.

Za hlavný zdroj radosti považuje svoju rodinu 90 percent ľudí, vyplynulo z prieskumu. Z opýtaných si dáva 68 percent záležať na tom, aby trávili dostatok svojho času so svojimi priateľmi.

To, že sa ľudia v strednom veku musia súbežne starať o svoje deti a aj o rodičov, im spôsobuje psychický stres, upozornila Tomášková. Túto záťaž pociťuje 27 percent Slovákov. Slovenské skóre je najvyššie spomedzi krajín prieskumu.

Slováci sa na dlhý život tešia, uviedla Tomášková. Dodala, že si ho chcú užiť v pokoji a s rodinou.

Obavy z finančného zabezpečenia

Pri plánovaní budúcnosti ich však trápi predovšetkým finančné zabezpečenie, upozornila manažérka. Porovnala, že v oblasti finančnej prípravy zaostáva SR za Českom a Poľskom, horšie ako Slovensko je na tom Maďarsko.

„Demografické prognózy pre Slovensko nie sú priaznivé. Dlhodobým trendom je pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva. Dnešní pracujúci tridsiatnici a štyridsiatnici budú žiť oveľa dlhšie,“ uviedla Tomášková.

Uzavrela, že dopytovania v 11 krajinách sa zúčastnilo vyše 11-tisíc respondentov od 18 do 79 rokov. Na Slovensku sa doň zapojila reprezentatívna vzorka 1 036 respondentov. Prieskum Long, Happy and Healthy Life - Longevity Research uskutočnila predminulý september belgická konzultačná agentúra Indeville.

Ďalšie dôležité správy

Focused,Senior,Husband,And,Wife,Sit,At,Table,At,Home
Neprehliadnite

Záujem pracovať v dôchodkom veku sa v celosvetovom meradle výrazne líši