Z pohľadu prístupu k financiám a ich zhodnocovaniu patria Slováci dlhodobo k tým konzervatívnejším a neriskujú. Zároveň však nemyslia na horšie časy. Z prieskumu vyplynulo, že 16 percent Slovákov nedisponuje žiadnou finančnou rezervou.

Ak rezervu majú, najčastejšie (37 percent) do výšky troch priemerných mesačných platov, zatiaľ čo 14 percent by vedelo bez príjmu vykryť obdobie maximálne od štyroch do deviatich mesiacov. Rezervu v podobe príjmu za jeden rok deklarovalo 7 percent opýtaných.

Najvyšší podiel ľudí fungujúcich bez akejkoľvek rezervy je v Banskobystrickom kraji (25 percent), zatiaľ čo na opačnom konci rebríčka je Nitriansky kraj, kde funguje bez akejkoľvek rezervy zhruba desatina oslovených. „Dôležitosť mať finančnú rezervu si však Slováci veľmi dobre uvedomujú. Len jedno percento opýtaných totiž uviedlo, že žiadnu rezervu nepotrebuje,“ vysvetľuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Pravidelne na mesačnej báze si určitú pevnú čiastku odkladá 58 percent opýtaných Slovákov, pričom najnižšie zastúpenie mali mladí od 16 do 24 rokov. Spomedzi nich si nesporí takmer každý druhý (48 percent). V tejto skupine sú zahrnutí aj respondenti, ktorí ešte nemajú vlastný príjem, pretože ide o študentov.

„S vytváraním rezervy a šetrením odporúčame začať čím skôr, napríklad aj vďaka príjmom z brigád. Mladí žiadajú o svoju prvú hypotéku v priemere vo veku 29 rokov a ak si chcú zabezpečiť bývanie, musia mať na to našetrené aj vlastné zdroje. Vytvoria si tak nielen nevyhnutnú rezervu, ale aj dôležitý návyk odkladať si každý mesiac časť príjmu,“ zdôrazňuje A. Jamborová.