Po raste v posledných dvoch mesiacoch roka 2020 priemyselná produkcia v januári 2021 medziročne klesla o 3,9 percenta. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2021 oproti decembru 2020 zvýšila o 0,7 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemyselná produkcia po oživení na konci roka 2020 sa v januári 2021 znova dostala do záporných čísel, medziročne klesla o 3,9 percenta, pričom v rovnakom období minulého roka medziročne mierne rástla o 0,5 percenta. Vyšší pokles sa zaznamenal naposledy minulý rok v júni, keď sa priemysel spamätával z opatrení prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie klesla výroba dopravných prostriedkov o 15 percent, čo bol najväčší pokles od mája minulého roka. Znížila sa tiež výroba výrobkov z gumy a plastu o 10,2 percenta, ostatná výroba o 11,8 percenta, výroba textilu a kože o 20,5 percenta aj výroba potravín o 4,4 percenta.

Prepad ekonomiky
Neprehliadnite

Priemysel Slovenska rastie aj napriek pretrvávajúcim karanténnym opatreniam

Pokračoval rast v dodávke elektriny a plynu od júna 2020, po šiestich mesiacoch však spomalil pod úroveň 10 percent, v januári dosiahol 7,2 percenta. V pozitívnom vývoji zostala aj výroba kovov o 9 percent a výroba počítačových výrobkov o 15,9 percenta a druhý mesiac po sebe aj výroba strojov o 1 percento.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s januárom 2020 znížila produkcia investičných prostriedkov o 10,4 percenta, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 8,2 percenta a výroba pre medzispotrebu o 1,1 percenta. Vyššia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,8 percenta a produkcia súvisiaca s energetikou o 4,8 percenta.