Akciová spoločnosť Duslo Šaľa dosiahla za uplynulý rok hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 6 050 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 5 441 000 eur. Celkové tržby boli v roku 2021 na úrovni 575 762 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli tržby firmy o 222 645 000 eur, čo bolo spôsobené nárastom predajných cien, ale aj vyšším objemom predaja produkcie spoločnosti, zhodnotila hospodárenie Dusla finančná riaditeľka Kvetoslava Trenčianska.

Nezvyčajný a zložitý rok

Minuloročný objem investícií predstavoval 33 791 000 eur. Investičná činnosť v roku 2021 bola zameraná predovšetkým na obnovovacie investície. Ku koncu roka 2021 pracovalo vo firme 1 968 zamestnancov na pracoviskách v Šali, Bratislave a Strážskom.

Uplynulý rok hodnotí finančná riaditeľka ako nezvyčajný a zložitý, najmä druhý polrok. ,,Vôbec prvýkrát v histórii Dusla sme stáli pred rozhodnutím, do akej miery obmedziť alebo úplne zastaviť na neurčitý čas výrobu priemyselných hnojív. V tom čase takýmto spôsobom reagovali viacerí výrobcovia hnojív v Európe na prudký, náhly a nekontrolovaný nárast ceny zemného plynu, ktorý je aj pre nás základnou výrobnou surovinou pri výrobe čpavku," uviedla Trenčianska.

Situácia bola podľa jej vyjadrenia vážna, pretože nesúlad aktuálnych cien vstupov a uzatvorených predajných kontraktov hrozil obrovskými stratami. K tomu sa pridal aj nárast cien elektrickej energie, emisných povoleniek, ale aj ostatných anorganických a organických vstupných surovín.

Situáciu sa podarilo ustáť

Napriek turbulentným mesiacom sa Duslu podarilo vzniknutú situáciu ustáť. Nemalou mierou k tomu prispelo aj rozhodnutie spred niekoľkých rokov investovať do novej, modernej a efektívnejšej výrobne čpavku. Na prechodné obdobie však bola firma nútená znížiť výrobu čpavku na technologické minimum a začať prísne úsporné opatrenia vo všetkých oblastiach.

Postupne sa s istým časovým posunom podarilo zvýšiť predajné ceny hnojív a technických produktov na efektívnu úroveň. Situácia okolo ceny zemného plynu, emisných povoleniek a elektrickej energie je však naďalej veľmi nestabilná.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke zber kukurice na poli v okrese Komárno.
Neprehliadnite

Buď zvýšia poľnohospodári ceny plodín, alebo budú špekulovať. Hnojivo je drahé a je ho málo