Priemyselná produkcia v júli tohto roka medziročne stúpla takmer o osem percent, rast podporila už druhý mesiac po sebe hlavne výroba kovov. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Kovy sa podieľajú na raste najviac

Štatistici pripomenuli, že priemyselná produkcia rastie už šesť mesiacov po sebe. Z 15 sledovaných odvetví vykázalo medziročný nárast celkovo 12, pričom rasty dosahovali od 0,1 percenta až po 31,4 percenta. Táto najvyššia hodnota sa ukázala pri výrobe kovov, ktorá sa už druhý mesiac podieľa na raste priemyslu najviac. „Výroba kovov výrazne (o 27,8 percenta) prekročila aj produkciu z júla 2019. V posledných mesiacoch sa zlepšila situácia na trhu s oceľou, vďaka ktorej aj slovenskí producenti potvrdili zvýšenie výroby," vysvetlili štatistici.

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
Spracovanie plochej ocele pre automobilový, elektronický a všeobecný priemysel v Senici.
Neprehliadnite

Priemyselná produkcia v júni medziročne vzrástla, prekonala aj predpandemickú úroveň

Na celkovom raste produkcie sa podieľali aj výroba strojov a zariadení (medziročný nárast o 25,6 percenta) či dodávka elektriny a plynu (o 8,8 percenta). Zvyčajne najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov bola z hľadiska vplyvu na júlový výsledok priemyslu až na 4. mieste (nárast o 2,7 percenta). „Napriek tomu, že sa jej prvýkrát tento rok podarilo o 3,6 percenta prekonať aj produkciu spred dvoch rokov, výroba automobilov nedosahovala predpandemické júlové štandardy," poznamenali štatistici. Letné výsledky odvetvia a ich porovnanie totiž v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.

Výrobe ropných produktov sa darilo

Na zvýšenie celkovej priemyselnej produkcie mala vplyv aj výroba koksu a ropných produktov (medziročný nárast o 10,6 percenta). Tomuto odvetviu sa zároveň podarilo najvýraznejšie, a to až o polovicu, prekročiť výrobu spred dvoch rokov.

Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení (o 12,8 percenta), výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (o 26,8 percenta). Tieto dve odvetvia spolu s výrobou textilu a odevov zároveň najvýraznejšie zaostávajú za úrovňou produkcie pred pandémiou. Sú to však podielovo menej významné odvetvia.

NBS
Neprehliadnite

Chýbajúce čipy brzdia priemysel, zvýšenie ich dodávok je reálne o rok, tvrdia analytici NBS

Medziročne sa zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o desať percent, výroba pre medzispotrebu o 8,9 percenta, produkcia investičných prostriedkov o 8,2 percenta a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,2 percenta. Nižšia bola produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 percenta.

„V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 17,7 percenta, minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom 1. vlny pandémie prepad o 16 percenta," pripomenuli štatistici. Najvýznamnejšie zvýšenia boli pri výrobe dopravných prostriedkov (o 26,5 percenta), výrobe kovov (o 26,6 percenta), výrobe strojov a zariadení (o 27 percenta), dodávke elektriny a plynu (o 13,6 percenta) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 percenta). Produkcia klesla vo výrobe koksu a ropných produktov (o 6,7 percenta) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (o 2,6 percenta).

Názory analytikov

„Stabilnému návratu slovenského priemyslu na predpandemické úrovne bude aj v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne brániť globálna polovodičová kríza. Nedostatok čipov by mal v nepravidelných intervaloch aj v 3. a 4. štvrťroku odstavovať časť produkcie tuzemských automobiliek," okomentoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Analytička WOOD & Company Eva Sadovská vníma júlový vývoj priemyselnej produkcie pozitívne, keďže rástla aj v čase, keď je už na Slovensku etablovaný pojem „surovinová kríza".

„Niektorí producenti totiž aj majú pre koho vyrábať, ale nemajú z čoho. V prípade niektorých priemyselných výrobcov môže nedostatok surovín a vstupov brániť vyššej produkcii ešte niekoľko mesiacov," podotkla analytička.