Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla medziročne v októbri 2020 vo veľkoobchode o 9,6 percenta (dosiahla 1 125 eur), maloobchode o 7,6 percenta (835 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 percenta (549 eur), vybraných trhových službách o 3,3 percenta (1 046 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 percenta (1 906 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2 percent (1 068 eur), priemysle o 1,8 percenta (1 163 eur), doprave a skladovaní o 0,9 percenta (1 039 eur). Klesla len v ubytovaní o 8 percent (717 eur) a v stavebníctve o 0,4 percenta (766 eur). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná reálna mesačná mzda v októbri 2020 medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 7,9 percenta, maloobchode o 5,9 percenta, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 percenta, vybraných trhových službách o 1,7 percenta, informačných a komunikačných činnostiach o 1,1 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 percenta a v priemysle o 0,2 percenta. Klesla najviac v ubytovaní o 9,4 percenta, znížila sa aj v stavebníctve o 2 percent a v doprave a skladovaní o 0,7 percenta.

Euro
Neprehliadnite

Medziročný pokles tržieb sa v októbri zrýchlil vo všetkých odvetviach

V priemere za desať mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 5,5 percenta (dosiahla 802 eur), veľkoobchode o 4,8 percenta (1 072 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 percenta (534 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 percenta (1 985 eur), vybraných trhových službách o 1,9 percenta (1 027 eur), stavebníctve o 1,1 percenta (744 eur) a v priemysle o 0,5 percenta (1 150 eur). Klesla v ubytovaní o 8,9 percenta (705 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 percenta (1 035 eur) a v doprave a skladovaní o 0,2 percenta (1 011 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 3,4 percenta, veľkoobchode o 2,7 percenta, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 percenta a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 percenta. Klesla v ubytovaní o 10,7 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 percenta, doprave a skladovaní o 2,2 percenta, priemysle o 1,5 percenta, stavebníctve o 0,9 percenta a vo vybraných trhových službách o 0,1 percenta.