Kšeftovanie so štátnym majetkom?  V hre sú viaceré penzióny, jeden s výhľadom na Banskú Štiavnicu, zariadenie v Rajeckých Tepliciach aj chata vo Vysokých Tatrách, píše portál Plus 7 Dní, ktorý odhalil plánované transakcie.

Stručným stanoviskom štátneho podniku bolo, že neprijali rozhodnutie o predaji zariadení, ktoré majú v správe, na ďalšie otázky firma nereagovala.

Rekreačné zariadenie Letových prevádzkových sluzieb v Banskej Štiavnici
Zdroj: Július Dubravay
Rekreačné zariadenie Letových prevádzkových sluzieb v Banskej Štiavnici

Nový riaditeľ podniku Letové prevádzkové služby (LPS) Martin Kabát a ekonomický riaditeľ Igor Horváth vraj už niekoľko týždňov predaj lukratívnych zariadení intenzívne pripravujú. Objekty slúžili na regeneráciu zamestnancov, najmä riadiacich letovej prevádzky.

Podnik: Rozhodnutie nepadlo

Stručným stanoviskom štátneho podniku pre Plusku bolo, že neprijali rozhodnutie o predaji zariadení, ktoré majú v správe, na ďalšie otázky firma nereagovala.

Len do rekonštrukcie a vybavenia penziónu v Banskej Štiavnici v minulosti podnik LPS investoval 40 miliónov korún (1,33 milióna eur).

Na stole sa objavila smernica ministra dopravy Andreja Doležala, pod ktorého rezort podnik spadá, určujúca podmienky a postup pri prevodoch vlastníctva majetku štátu v správe štátnych podnikov, pripomína portál Plus 7 Dní.

Objednali analýzu

LPS si zároveň vypracovali analýzu, ktorá má legitimizovať potrebu odpredaja zariadení. Uvádza sa v nej, že náklady na zariadenia predstavujú ročne sumu 265-tisíc eur, no toto číslo viacerí zamestnanci spochybňujú a analýzu považujú za účelovú. Jej súčasťou je aj prieskum alternatívnych možností regenerácie pracovníkov.

Zariadenia slúžia desiatky rokov letovým dispečerom na zotavovanie zo psychicky aj z fyzicky náročnej práce pri riadení vzdušného priestoru nad Slovenskom. V prípade týchto nehnuteľností teda zrejme nejde o prebytočný majetok štátu, ktorý nemá využitie.

Ku kauze sa už vyjadrilo vedenie LPS

Podnik na svojej webovej stránke informuje, že dňa 9. septembra 2021 sa v týždenníku Plus 7 dní objavili informácie o zámere rozpredať rekreačné zariadenia v správe štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR).  LPS uvádza, že článok  obsahuje nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú cti, dôstojnosti vedenia podniku a dobrého mena a dobrej povesti LPS SR.

Ako sa ďalej píše v stanovisku, riaditeľ LPS SR postupuje pri vykonávaní svojej činnosti v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov s odbornou starostlivosťou a  zabezpečuje hospodárne nakladanie s majetkom štátu, ktorý je v správe LPS SR, š. p.

Ďalej zo stanoviska vyberáme, že vedenie podniku komplexne analyzuje finančnú situáciu a hospodárenie podniku, vrátane rekreačných zariadení. V danom kontexte  bola vykonaná analýza, ktorá - okrem iného - preverovala, či je spôsob a nastavený mechanizmus financovania rekreačných zariadení v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou. Poukázali tiež na skutočnosť, že podľa platnej legislatívy nie je v kompetencii riaditeľa LPS vykonať odpredaj majetku štátu, ktorý má štátny podnik v správe.

Na snímke zľava predseda NR SR Boris Kollár a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (obaja Sme rodina) počas mimoriadneho vyhlásenia k aktuálnej situácii v koalícii v Bratislave 3. marca 2021. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Sme rodina podmieňuje svoje zotrvanie v koalícii piatimi sociálnymi opatreniami