Za generálneho riaditeľa podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) navrhuje zastupiteľstvu schváliť Branislava Cimermana, za generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milana Urbana, za generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Zsolta Lukáča a pri podniku Metro Bratislava budú poslanci dokonca vyberať z dvoch kandidátov Libora Gulu a Vladimíra Micháleka, keďže pri hlasovaní vo výberovej komisii ani jeden z nich nezískal potrebnú väčšinu hlasov.

Aj Transparency má výhrady

Komisia mala z čoho vyberať. Na verejné vypočutia do Primaciálneho paláca prišlo v rámci druhého kola 17 uchádzačov. Prezentovali svoje projekty, odpovedali na otázky poslancov aj verejnosti, mnohí boli vystresovaní a na niektorých bolo vidieť, že sa aj zapotili.

Pri niektorých však práve otázky odhalili neznalosť elementárnych faktov o podniku, ktorý chcú riadiť. Našli sa však aj takí, ktorí dokázali odborne zodpovedať všetky otázky a mali presnú predstavu o krokoch smerujúcich ku konsolidácii podniku. Medzi víťazmi podľa názoru TREND.sk nie sú.

Pavel Nechala z Transparency International Slovensko (TIS) sedel vo výberovej komisii ako nehlasujúci člen. Pre TREND.sk povedal, že pri tomto výberovom konaní badať pozitívne prvky oproti spôsobu obsadzovania funkcií za bývalého primátora. Vyzdvihol napríklad zverejnenie životopisov kandidátov, vypracovanie rozvojových plánov a uskutočnenie verejných hearingov.

Druhá vec je podľa neho priebeh výberového konania. Transparency pripravuje správu o výberovom konaní, v ktorej zhodnotí, či proces výberu podliehal politizácii alebo prevládla odbornosť. „V tomto smere máme výhrady,“ povedal P. Nechala.

Uspeli manažéri so skúsenosťami pri čerpaní eurofondov

Čo sľubujú víťazi, ak prejdú hlasovaním v zastupiteľstve? Bývalý šéf odboru rizikových aktív v banke Milan Urban chce v dopravnom podniku s ročným obratom 104 miliónov eur spokojných a spravodlivo zaplatených zamestnancov, prednostný rozvoj koľajovej a trolejbusovej dopravy. Dopravný podnik chce viac otvoriť verejnosti aj magistrátu, komunikáciu s klientmi plánuje proklientsky, sľubuje intenzívnejšiu komunikáciu cez sociálne siete, lepšie vyhľadávanie spojení a operatívnejšie informácie napríklad o výpadkoch dopravy.

Bývalý štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja so skúsenosťami pri čerpaní eurofondov Zsolt Lukáč chce v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti s ročným obratom 84 miliónov eur rekonštruovať kľúčové časti rozvodnej siete, pokračovať v ochrane vody a vodných zdrojov a budovať novú infraštruktúru v nových lokalitách.

Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Branislav Cimerman, v súčasnosti majiteľ a konateľ súkromnej spoločnosti, chce v mestskom podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s ročným obratom 24 miliónov eur v novom programovom období čerpať peniaze z eurofondov na rozšírenie doplnkových služieb, rozšíriť predmet činnosti spoločnosti s potenciálom nových obchodných príležitostí či posilniť kontrolné zložky.

Dohody zastupiteľov

V strategických mestských podnikoch teda uspeli manažéri, korí majú skúsenosti s čerpaním eurofondov. Financovanie Bratislavy je dlhodobo podhodnotené a aj primátor Ivo Nesrovnal týždenníku TREND potvrdil, že jediná možnosť, ako dnes v Bratislave robiť rozvojové projekty, sú úvery alebo finančná pomoc z eurofondov. V mestských podnikoch teda bude v nadchádzajúcich rokoch prioritou európska finančná pomoc. A to zrejme bol aj dôvod, prečo o víťazoch nerozhodovala len odbornosť.