Dôležitým aspektom ďalšieho rozvoja vysokých škôl je popri kvalite aj inkluzívnosť voči študentom so špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na tom zhodla s predsedom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robertom Redhammerom a odborníčkou na školstvo Renátou Hall.

O kvalite a atraktivite vysokých škôl hovorili na piatkovom stretnutí.

„Problém atraktívnosti vysokých škôl je obzvlášť závažný aj v súvislosti s demografickými zmenami našej spoločnosti a početnými odchodmi talentovaných mladých ľudí zo Slovenska,“ uviedla Čaputová na sociálnej sieti.

Poznamenala, že v rámci Európskej únie máme druhý najvyšší podiel mladých ľudí študujúcich v zahraničí, pričom veľká časť z nich tam ostáva natrvalo.

Zuzana Čaputová
Neprehliadnite

Prezidentka má výhrady k znižovaniu dôchodkov predstaviteľom komunizmu

Prezidentka poukázala tiež na prvé výsledky celoslovenského výskumu vysokoškolákov Akademická štvrťhodinka, ktorý organizovala akreditačná agentúra.

Zapojilo sa do neho takmer 20 000 študentov. Išlo o anonymný a doteraz najväčší prieskum vnímania vysokých škôl študentmi na Slovensku a agentúra ho plánuje robiť každoročne.

„Pozitívnym zistením výskumu je, že 70 percent študentov si vybralo odbor, pretože ich zaujíma, a teda sa nepotvrdil rozšírený názor, že študenti študujú len pre diplom. Podľa údajov z výskumu vysoké školy zvládli pandémiu z organizačného hľadiska, ale veľká časť študentov nedosiahla porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe - až 71 percent študentov malo len minimálne nahradenú prax a praktickú výučbu,“ skonštatovala prezidentka.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie k aktuálnej epidemiologickej situácii 23. júna 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian
Neprehliadnite

Prezidentka podpísala novelu zjednocujúcu financovanie škôl