Nový štátny strategický priemyselný park by mal vzniknúť pri Rimavskej Sobote na ploche približne 65 hektárov (ha). Vyplýva to z materiálu Návrh realizácie priemyselného parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota", ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR posunulo do medzirezortného pripomienkového konania. 

„Vybudovanie Priemyselného parku Rimavská Sobota vytvorí doposiaľ absentujúci predpoklad získania investícií pre jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska," uviedol rezort hospodárstva v zverejnenom materiáli. Výkup pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v majetku mesta, príprava technickej dokumentácie, terénne úpravy, napojenie pozemkov na siete si vyžiada investíciu 11,8 milióna eur. Priemyselný park by mal byť pripravený na možný príchod veľkého investora, akým bola výstavba nového závodu automobilky BMW. O túto investíciu Slovensko v minulosti aj pre chýbajúce pripravené pozemky prišlo a automobilka závod postavila v Maďarsku.

JB 9 Brusel -  Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas prejavu na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli 8. júla 2020. Merkelová v stredu popoludní v bruselskom sídle Európskeho parlamentu (EP) predstavila plány nemeckého predsedníctva v Rade Európskej únie a vyzvala na celoeurópsku dohodu pre plán hospodárskeho oživenia EÚ. Zároveň sa pred poslancami EP vyjadrila k viacerým témam, ktoré v súčasnosti trápia Európanov. FOTO TASR/AP

German Chancellor Angela Merkel addresses a plena
Neprehliadnite

Europarlament požaduje novú priemyselnú stratégiu EÚ, ktorá zohľadní koronakrízu

Priemyselný park má vzniknúť na severnej strane Rimavskej Soboty na hranici katastrálneho územia mesta. V tejto lokalite je plánovaná aj výstavba rýchlostnej cesty R2. V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aktuálne eviduje iba päť priemyselných parkov s výmerou nad desať hektárov. Z toho však len pri jednom priemyselnom parku neregistruje výraznejšie nedostatky v napojení na technickú a dopravnú infraštruktúru alebo z pohľadu vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov.

Investori podľa MH dlhodobo preferujú pozemky v stave absolútnej pripravenosti na začatie stavby, to znamená so schváleným územným plánom, vyriešenými majetkovo-právnymi vzťahmi k dotknutým nehnuteľnostiam, či najlepšie s vybudovanými alebo aspoň povolenými prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. MH očakáva, že priemyselný park vytvorí príležitosť pre vytvorenie minimálne 500 nových pracovných miest. Výnosy z predaja pozemku spoločne s príjmami z plnenia daňových a iných odvodových povinností majú podľa rezortu predpoklad dosiahnuť návratnosť investície hneď v prvých rokoch prevádzky parku.