Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu Správneho súdneho poriadku. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Výhrady prezidentky

„Som presvedčená, že zavedené spresnenie môže viesť k žiaducemu výsledku iba v prípade, že pôjde o demonštratívne, a nie taxatívne pozitívne či negatívne vymedzenie pojmu nesprávny úradný postup,“ uviedla prezidentka.

Kancelária hlavy štátu skonštatovala, že schválená právna úprava mala podľa dôvodovej správy zaviesť komplexnejšiu definíciu pojmu nesprávny úradný postup s cieľom zabezpečiť presné vymedzenie toho, čo možno pod tento pojem zahrnúť, ale tiež zvýrazniť to, čo za nesprávny úradný postup nemožno považovať.

Prezidentka sa vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť právnych vzťahov a situácií, ktoré sa riešia v rámci výkonu verejnej moci, domnieva, že zavedenie taxatívneho výpočtu situácií je kontraproduktívne, obmedzujúce a neúplné riešenie. Podotkla, že by mohlo súdom skomplikovať implementáciu týchto ustanovení v rozhodovacej praxi.

Sporná finančná kompenzácia

„Schválené znenie podľa prezidentky protiústavne stotožňuje inštitút primeraného finančného zadosťučinenia, respektíve spravodlivého zadosťučinenia, ako formy postihu orgánu verejnej moci, s inštitútom náhrady nemajetkovej ujmy, ako formy náhrady škody,“ dodal hovorca hlavy štátu s tým, že znenie legislatívy tak dopadá v neprospech všetkých fyzických osôb a právnických osôb ústavne nesúladným spôsobom.

Zo schválenej novely podľa slov predkladateľa vyplýva, že žalobou proti nečinnosti orgánov verejnej správy by sa dalo po novom domáhať aj finančnej kompenzácie. Podľa doterajšieho znenia zákona sa mohol žalobca v konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy domáhať len odstránenia tejto nečinnosti. „Návrhom zákona sa rozširuje možnosť domáhať sa aj primeraného zadosťučinenia vzhľadom na ujmu spôsobenú nečinnosťou orgánu verejnej správy,“ píše sa v dôvodovej správe.

Nečinnosťou orgánu verejnej správy nemá byť podľa autora novely stav, kedy z rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy vyplýva, prečo konkrétny orgán v administratívnom konaní nekoná a po vydaní rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy nedošlo k podstatnej zmene okolností.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke budova Ministerstva spravodlivosti SR a  Centra právnej pomoci na Račianskej ulici  v priestoroch Výskumného ústavu zváračského, do ktorej sa ministerstvo sťahuje zo Župného námestia v Bratislave 24. februára 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Po Trestnom zákone je prioritou rezortu spravodlivosti návrh novely Trestného poriadku