„Rozhodli sme sa, že by sme mali urobiť niečo do budúcnosti,“ zdôraznil po stretnutí M. Fikar, ktorý prečítal spoločné uznesenie predstaviteľov STU. Podľa jeho slov sa dohodli, že spoločným záujmom je rozvoj fakulty aj celej univerzity v súlade s právnymi predpismi a etickými normami.

Dodal, že vychádzajú z toho, že dekan FIIT bol zvolený demokraticky a v súlade s pravidlami. „Konštatujeme, že FIIT STU sa po jeho zvolení udiali kroky, ktoré neprospeli rozvoju fakulty a jej dobrému menu,“ prečítal z uznesenia.

Dôvody a podnet, pre ktorý sa dekan rozhodol ukončiť pracovný pomer s M. Bielikovou, sa budú podľa jeho slov naďalej riešiť v súlade s právnymi predpismi. Reštrikcie ju podľa vedenia STU nečakajú.

Rektor tiež priblížil, že voľby do akademického senátu fakulty budú 16. januára s ostatnými kandidátmi a uskutočnia sa ďalšie voľby na doplnenie chýbajúcich členov senátu tak, aby bol funkčný čo najskôr.

Akademický senát má upraviť lehoty volieb do akademického senátu v súlade so zásadami volieb STU a „budú sa hľadať v orgánoch akademickej samosprávy ďalšie kroky pre posilnenie dôvery na fakulte a jej úspešné fungovanie v budúcnosti“.

Rektor doplnil, že očakávajú ukončenie protestov. „Svoju dôveru na fakulte mám, rozhodli sme sa na znížení napätia,“ poznamenal v tejto súvislosti I. Kotuliak. Chyby sa podľa neho diali na oboch stranách, situáciu nechcel na tlačovej konferencii viac rozoberať.

Rovnako sa vyjadril aj rektor STU. Podľa jeho slov sa na stretnutí zhodli, že nebudú rozpitvávať veci z minulosti. „Myslíme si, že je rozumnejšie hľadieť do budúcnosti,“ uzavrel M. Fikar.

Vedenie FIIT STU v Bratislave ukončilo 9. januára pracovný pomer s bývalou dekankou fakulty M. Bielikovou. Podľa dekanátu fakulty dlhodobo porušovala zákony. Následne vznikla petícia, ktorá vyzvala dekana fakulty I. Kotuliaka, aby okamžite zrušil výpoveď M. Bielikovej.