Celkový objem nákladnej prepravy v auguste 2022 medziročne opäť výrazne poklesol. Celkovo sa previezlo 18,3 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročný prepad o 11,6 percenta. Objem nákladnej dopravy, naopak, medzimesačne narástol. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Prepravili sme menší objem tovaru

Podstatná zložka cestná doprava, ktorá mala viac ako dvojtretinový podiel na prepravených tonách tovaru, medziročne klesla. Podniky prepravili po ceste 12,6 milióna ton, čo bolo o 4,4 percenta menej ako pred rokom. Rovnako objem tovaru dopraveného po železnici medziročne poklesol až o 13,1 percenta, po koľajniciach sa previezla približne šestina tovaru.

V súhrne za osem mesiacov sa v rámci nákladnej dopravy prepravil celkovo o 0,7 percenta menší objem tovaru ako v rovnakom období minulého roka, po zohľadnení prepravných vzdialeností boli aktuálne výkony medziročne približne na rovnakej úrovni.

Počet cestujúcich stúpa

Súčasne v osobnej doprave pokračoval v auguste 2022 už ôsmy mesiac za sebou výrazný medziročný nárast prepravených osôb, avšak v rámci roka išlo o najmenší nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol o 11,8 percenta a dosiahol 45,8 milióna osôb.

Počet cestujúcich v cestnej doprave narástol o viac ako 10 percent a na železnici bezmála o 20 percent. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 87 percent.

V súhrne za osem mesiacov roku 2022 sa v rámci osobnej dopravy prepravil o viac ako 41 percent vyšší počet cestujúcich ako v rovnakom období minulého roka, po zohľadnení prepravných vzdialeností dosiahol o 60 percent vyšší počet osobokilometrov.

Zamestnanosť rástla takmer všade

Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v auguste medziročne vyššie o 35,9 percenta. Výsledok podporil rast najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli bezmála trojnásobne, pomerovo však tento druh dopravy predstavuje iba malú zložku daného odvetvia. Tržby vodnej dopravy vzrástli takmer dvojnásobne a poštové služby a služby kuriérov o viac ako tretinu.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v auguste 2022 medziročne vyššia o 2,5 percenta. Okrem poštových služieb a služieb kuriérov (pokles o 1 percento), vo všetkých zložkách odvetvia zamestnanosť rástla, vo vodnej doprave o 7,8 percenta a najvýraznejšie v leteckej doprave o 40,9 percenta.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v auguste 1 177 eur, čo predstavovalo nárast oproti vlaňajšku o 7,1 percenta. Reálna mzda v odvetví (po zohľadnení inflácie) klesla o 6,1 percenta.

Ďalšie dôležité správy

letisko BA
Neprehliadnite

Letecká doprava sa pomaly vracia do starých koľají, ekonomická situácia ju môže pribrzdiť