Pokles tržieb v maloobchode sa vo februári oproti januárovým hodnotám spomalil len mierne, medziročne boli tržby nižšie o 14,7 percenta a už druhý mesiac po sebe si tak pripisujú historické miery prepadu. Pod úrovňou februára predchádzajúceho roka boli tržby celkovo v ôsmich z deviatich sledovaných činností maloobchodu. 

Maloobchodníkov naďalej ovplyvňovali protipandemické opatrenia, väčšina obchodov mala uzavreté prevádzky a k celkovému poklesu mohol prispieť aj nižší počet kalendárnych dní vo februári tohto roka, keď v prestupnom roku 2020 mal február o jeden deň viac.

Šetrenie
Neprehliadnite

Pokles tržieb maloobchodu a ďalšie údaje značia prepad domácej spotreby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo februári medzimesačne vzrástli vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu. Najväčší medzimesačný nárast zaznamenali poskytovatelia ubytovacích služieb, a to o 36,9 percenta. Tržby sa zvýšili vo veľkoobchode o 6,2 percenta, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,7 percenta, maloobchode o 1,6 percenta, aj u prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev, aj keď len mierne o 0,3 percenta.

Medziročne sa vo februári tržby v maloobchode prepadli o 14,7 percenta. Z deviatich sledovaných činností maloobchodu úroveň predchádzajúceho roka prekročili len tržby dosiahnuté v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov, ktorý zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj, a to o 10,5 percenta.

Muziker
Neprehliadnite

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov pracuje na žalobe voči štátu

Celkový pokles ovplyvnilo najmä zaostávanie tržieb v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety). Po raste tržieb počas takmer celého roka 2020 si v prvých mesiacoch roka 2021 tržby obchodníkov začali pripisovať najväčšie medziročné prepady od roku 2009. Tržby veľkých marketov sa vo februári medziročne znížili o 13,2 percenta.

Prehĺbil sa aj pokles tržieb v druhých podielovo najvýznamnejších činnostiach maloobchodu - v špecializovaných predajniach ostatného tovaru na 26,2 percenta. Celkový pokles významne ovplyvnilo aj zaostávanie tržieb v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 23,9 percenta a v špecializovaných predajniach maloobchodu s pohonnými látkami o 14,2 percenta.