Existuje všeobecná zhoda na názore, podľa ktorého by pár týždňov pred parlamentnými voľbami ministri a štátne organizácie nemali podpisovať žiadne kontrakty. No z pohľadu vplyvu tejto teórie na spoločnosť je dôvod od podobného názoru upustiť. Zakladá totiž predsudok, že takéto zmluvy sú pre štát zaručene nevýhodné a jedinou motiváciou úradníka k ich podpisu bolo na poslednú chvíľu sa nabaliť. Pritom realita môže byť celkom iná. Pochybnosti o výhodnosti zmluvy pre štát sa objavili aj v prípade projektu Infovek 2, ktorý bude pre slovenské školy realizovať spoločnosť Slovak Telekom.

Nižšia cena? Budeme vyjednávať

Kontrakt za 38,7 milióna eur s daňou podpísali členovia predstavenstva Slovak Telekomu Miroslav Majoroš a Jaroslav Volf s riaditeľom Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) 10. júna, čiže dva dni pred parlamentnými voľbami. Užšej súťaže, ktorá bola organizáciou ministerstva školstva vyhlásená v decembri minulého roka sa okrem ST zúčastnili aj spoločnosti Orange a Slovanet. Jediným kritériom, podľa ktorého sa ponuky na „inováciu a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách“ hodnotili, bola cena. Tá bola podľa šéfa komunikačného odboru ST Jána Kondáša dôvod, pre ktorý spoločnosť so 49-percentou akcionárskou účasťou štátu v súťaži uspela. „Predpokladáme, že Slovak Telekom v súťaži mohol ponúknuť nižšiu celkovú cenovú ponuku vďaka výhodnejším veľkoobchodným podmienkam pre nákup zariadení v rámci koncernu Deutsche Telekom,” vyjadril sa k výsledku súťaže Roman Greguš zo spoločnosti Slovanet. Cenu, ktorú ponúkol Slovanet, R. Greguš podobne ako spoločnosť Orange neuviedol.

Práve cena za pripojenie do internetu sa stala terčom kritiky uzavretej zmluvy. Mesačný poplatok od 113 eur do 195 eur (v závislosti od rýchlosti pripojenia) je totiž vyšší, ako školy doteraz platili. Telekom sa bráni – ide o rýchlejší internet pre viac užívateľov a do jeho ceny sa preniesol už aj nákup hardvéru za viac ako 16 miliónov eur. Šesťdesiat eur z mesačného poplatku, ako vysvetľuje ÚIPŠ na svojej stránke, je osobitný poplatok za „centrálny optický prestup do verejného internetu“ zo školskej privátnej dátovej siete.   

„Slovak Telekom bude určite ochotný vyjednávať o možnosti skvalitnenia služieb, zvýšenia rýchlosti ako aj o zmene cien internetového pripojenia,“ reaguje J. Kondáš na námietku, že cena za internetové pripojenie časom klesá, zatiaľ čo školy budú mať na najbližších päť rokov fixné poplatky. Predseda predstavenstva Telekomu M. Majoroš hovorí, že 2 676 škôl, ktoré budú do internetovej siete pripojené nižšou ako 12-megabitovou rýchlosťou, môžu neskôr požiadať o rýchlejšie pripojenie. No za poplatok, ktorý napríklad v prípade migrácie zo 128-kilobitovej lokality do 12-megabitovej lokality vyjde školu na 4 636 eur bez dane.  

Poistený biznis

M. Majoroš hovorí, že ako šéf podniku, v ktorom je štát druhým najväčším akcionárom, prichádza do kontaktu s politikmi. Pri zisku biznisu s ÚIPŠ však podľa neho politika nehrala žiadnu rolu a neuplatnil sa ani model, pri ktorom sa štátna zákazka získava cez sľub prideliť subkontrakty firmám spriazneným s vládnymi stranami. „Slovak Telekom je presvedčený, že svojím konaním neporušil žiadne právne či etické normy v súvislosti s dodaním služieb pre projekt Infovek 2,“ uvádza sa v stanovisku spoločnosti k projektu.

Podľa predsedu predstavenstva Telekomu spoločnosť vnímala riziká zákazky, ktorými v tomto prípade bola veľkosť projektu. Skvalitnenie informačno-komunikačných technológií, čo je druhá z troch častí zákazky (treťou je vzdelávanie školských administrátorov siete), sa totiž bude realizovať na 3 276 školách. M. Majoroš hovorí, že riziká spojené s 39-miliónovou zákazkou znížili aj klauzulou o zmluvnej pokute v prípade, ak by výpoveď pripojenia a poskytovania služieb dali viac ako dve percentá školských lokalít ročne. Neštandardne dlhá doba viazanosti zmluvy o pripojení – 5 rokov, bola podľa M. Majoroša požiadavka ÚIPŠ zakomponovaná aj do súťažných podkladov. Výpovedná lehota v prípade, že sa niektorá zo škôl rozhodne prejsť k lacnejšiemu providerovi, je v zmluve stanovená na deväť mesiacov.

Zmluva však pripúšťa oslobodenie od plnenia megakontraktu. A to v prípade, že neplnenie bude zavinené „vyššou mocou“, medzi ktoré sú zaradené aj „administratívne opatrenia štátu.“ Potom, ako TREND upozornil predstaviteľov Slovak Telekomu, že podpisy členov predstavenstva sú na zmluve v nesprávnej kolónke (za užívateľa), M. Majoroš pripustil, že kontrakt je možno neplatný. „Zmluva je platná, nakoľko je jednoznačne priradený podpis štatutárov ST ku firme a štatutára ÚIPŠ ku ÚIPŠ,“ poslal dodatočne J. Kondáš po konzultácii s právnikmi stanovisko ku kurióznej chybe.

Video so šéfom Telekomu si pozrite tu.

Foto na titulke - Maňo Štrauch