Predsedovia okresných súdov (OS) v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) považujú návrh reformy súdnej mapy za nesystémový a už v minulosti neosvedčený krok. Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) žiadajú o širšiu a otvorenejšiu odbornú diskusiu. „Uvedený zámer predstavuje obrovský zásah do organizácie a funkčnosti sústavy súdov, prokuratúry a polície a iných dotknutých orgánov so zásadným dopadom na všetkých občanov," uvádzajú predsedovia v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí)
Neprehliadnite

Verejné vypočutie kandidátov na GP dáva vyniknúť dobrým rečníkom, uviedla Kolíková

Cieľom reformy má byť zrýchlenie a skvalitnenie súdnych konaní. „Svojim všeobecným obsahom však nedáva záruku, že budú naplnené deklarované ciele a očakávané výsledky, nakoľko nemá oporu v doteraz uskutočnených známych analýzach a nerieši žiadnu z praktických otázok realizácie zámeru a jeho reálny dopad na efektívnosť justície," doplnili. Zvýšenie dôveryhodnosti i kvality súdnictva a zlepšenie podmienok na prácu sudcov a zamestnancov súdov podľa nich nemôže byť dosiahnuté výlučne zväčšením súdnych obvodov.

Aj preto sa na ministerku spravodlivosti obracajú otvoreným listom so žiadosťou o širšiu a otvorenejšiu odbornú diskusiu „o potrebe, respektíve optimálnej forme novej súdnej mapy, ktorú je potrebné nastaviť tak, aby sa minimalizoval negatívny dopad na občanov a nesťažil ich prístup k spravodlivosti". Reformu súdnej mapy predstavila Kolíková v pondelok (23. 11.). Hlavnými cieľmi sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i rýchlosti rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa Kolíkovej viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.