Portál krotiteliaenergii.sk spolu s aplikáciou fiifree zorganizovali začiatkom novembra aukciu. Zlyhala. Marketingovo ju označili za prvú aukciu, nie je to však pravda.

Pred tromi rokmi sa o niečo podobné pokúsila už česká firma eCentre, ktorá robí podobné akcie aj v Česku. Prvá aukcia plynu dopadla podobne ako tá najnovšia, neúspechom. Druhá síce prebehla, ale nepriniesla zásadnú úsporu. V priemere len 38 eur za dva roky malo ušetriť 47 domácností. Pričom pravidlá aukcie boli stanovené tak, že napriek takejto malej úspore museli domácnosti podpísať zmluvu s vysúťaženým dodávateľom.

O niečo lepšie na tom bola pred tromi rokmi aukcia cien elektriny. Zapojilo sa do nej 59 domácností, spolu ušetrili 6440,39 eura. V priemere teda jedna domácnosť ušetrí 109 eur pri dvojročnom kontrakte.

Nedôvera

Pred tromi rokmi vládla nedôvera na oboch stranách - u dodávateľov ale aj domácností. Do prvej aukcie sa preto zapojili len traja dodávatelia, pričom ich názvy odmietol aukčný dom prezradiť.

Ešte horšie to bolo so záujmom domácností. Do aukcie plynu sa ich na prvýkrát zapojilo tak málo, že nemalo zmysel ju zorganizovať, uskutočnila sa preto až o dva mesiace neskôr. Ale aj potom bolo zapojených domácností iba okolo osemdesiat, pričom viac ako tretine sa aukcia vôbec neoplatila, pretože im nepriniesla žiadnu úsporu.

Spoločnosť eCentre to na Slovensku už viac neskúšala.

„Ďalšie pôsobenie na slovenskom trhu sme už nezvažovali. Český a slovenský trh má odlišnú legislatívu, čo pre nás znamená vyššie náklady, konštatuje Vítězslav Gygar, zakladateľ aukčnej siene eCentre.

V Česku bežne robia dražby elektriny, zemného plynu, ale už mobilných taríf a najnovšie sa chystajú aj na aukciu pohonných látok.

Pri najnovšej akcii sa dražby viac obávali dodávatelia ako domácnosti. Tých sa podľa Romana Koreneka zapojilo až tisíc. Ich celková ročná spotreba plynu bola viac ako 22-tisíc megawatthodín. Podľa R. Koreneka je to niekoľkonásobne vyššia spotreba ako tá, ktorá sa podľa dodávateľov oplatí dražiť.

Napriek tomu sa z oslovených dvanástich dodávateľov zapojil iba jeden, čo si R. Korenek nevie vysvetliť.

Jediným dodávateľom, ktorý prejavil záujem ísť do aukcie, bola Slovakia Energy.

Boli proti

Niektorí dodávatelia sa verejne postavili proti aukcii.

Pár dní predtým sa k spojeniu svojho mena s aukciou vyjadril aj dominantný dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel. „SPP preferuje priamu komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Odberatelia energií majú, samozrejme, právo na zmenu svojho dodávateľa, mali by však vždy vopred starostlivo zvážiť reálnu výhodnosť danej ponuky a venovať, okrem samotnej ceny, náležitú pozornosť aj ďalším zmluvným podmienkam. To platí aj v prípade, ak sa rozhodnú pre účasť v aukcii na dodávku plynu a na jej základe zmeniť svojho dodávateľa plynu, vysvetľuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.

V deň aukcie poslal do médií svoje negatívne stanovisko alternatívny dodávateľ Energie2. „Náš hlavný dôvod je povinnosť stanoviť cenu skôr, ako sú známe regulačné ceny pre rok 2018 a túto cenu má dodávateľ povinnosť držať po celý rok bez ohľadu na možné úpravy ceny úradom (ÚRSO) v priebehu roka, vyjadril sa obchodný riaditeľ spoločnosti Eduard Chudovský.

Ceny plynu stúpnu

Faktom je, že pre dodávateľov nemusela byť aukcia, ktorá sa konala pred stanovením regulovaných cien, výhodná. Je totiž pravdepodobné, že ceny plynu by sa mali na budúci rok zdvihnúť.

Ceny plynu pre domácnosti na budúci rok by sa mali podľa Jiřího Koudelu, riaditeľa predaja Slovakia Energy zvýšiť približne o päť percent, pretože na veľkoobchodnom trhu ceny plynu vzrástli približne o 0,7 eura za megawatthodinu. Ako bude vyzerať celková cena plynu, to potom viac závisí na zmene ceny distribúcie.

Ak by sa cena ostatných regulovaných zložiek ceny plynu pre budúci rok nezmenila, znamenalo by to nárast celkovej ceny pri zemnom plyne od dvoch do troch percent v závislosti od druhu tarify, ktorú konkrétna domácnosť alebo malý podnik využíva. Platí pritom, že vyšší nárast ceny plynu sa premietne viac u odberateľov s vyššou spotrebou, dodáva J. Koudela.

Slovakia Energy je sestrou českej Bohemia Energy, ktorá sa v Česku na podobných aukciách zúčatňuje pravidelne. Napriek tomu, že to chceli na Slovensku skúsiť, si J. Koudela myslí, že aukcia na výber dodávateľa elektriny a plynu pre domácnosti na Slovensku nie je vhodné riešenie na rozdiel od Českej republiky. Funguje tu totiž prísna regulácia na strane dodávky, ktorá zapríčinila, že tento spôsob súťaže o zákazníka nie je pre dodávateľov zaujímavý,” vysvetľuje J. Koudela.

Slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa k aukcii odmietol vyjadriť. „ÚRSO nemá v zákonnej kompetencii sledovať podmienky spomínanej aukcie plynu, preto sa k nej nebude vyjadrovať, povedal hovorca úradu Radoslav Igaz.

O čo v aukcii ide?

Je to výberové konanie robené on­line pre veľký počet zákazníkov.

Ide v podstate o elektronickú dražbu, v ktorej dodávatelia cez internet znižujú svoje ponuky a snažia sa tak získať skupinu klientov. Energie bude dodávať tá firma, ktorá ponúkne najnižšiu cenu.

Kým ale v prvej aukcii platilo, že domácnosti musia pri akejkoľvek úspore uzatvoriť s víťazným dodávateľom zmluvu, podľa podmienok, ktoré má fiifree na webe má platiť, že sa zákazníci rozhodnú až po skončení aukcie, či ponuku prijmú alebo nie.