Na pokute je závažné najmä to, že diskriminačnú podmienku často využívajú aj iné štátne inštitúcie. Aj u nich vyhráva Bonul, ktorého vlastníkom je oligarcha blízky Smeru-SD a príbuzný policajného prezidenta Tibora Gašpara Miroslav Bödör.

Diskriminujú aj iní

Rozhodnutie ÚVO je nepríjemné nielen pre Sociálnu poisťovňu ale fakticky pre všetky štátne inštitúcie, ktoré v posledných rokoch nastavujú pravidlá všetkých veľkých súťaží tak, že vyhráva takmer výlučne Bonul.

Aj požiadavka, za ktorú ÚVO udelil pokutu, je v posledných rokoch veľmi rozšírená. Týka sa informačného systému C4, ktorý do súťažných podkladov napísala Slovenská pošta, Správa štátnych hmotných rezerv, Slovenský vodohospodársky podnik, Ministerstvo hospodárstva a mnohé iné inštitúcie.

Potrestaná Sociálna poisťovňa vyžadovala v tendri predloženie „certifikátu systémového integrátora C4”. Tým podľa ÚVO „v rámci relevantného trhu v čase zadávania zákazky disponoval veľmi obmedzený okruh hospodárskych subjektov.”

Výrazne to podľa úradu obmedzilo konkurenčné prostredie, čo viedlo aj k tomu, že ponuku predložili len dvaja uchádzači, z ktorých jeden bol vylúčený.

Požiadavky iných štátnych úradov vo vzťahu k C4 sa rôznia. Jeden vyžaduje, aby zamestnanci uchádzača boli zaškolení do systému C4, iný žiada, aby nový dodávateľ svoj systém integroval do C4. No podstata zostáva rovnaká. Uchádzač musí nejakým spôsobom spolupracovať s dodávateľmi C4. A tí sú na Slovensku len traja, z ktorých jeden je Bonul a druhý spriaznená firma Vel Security.

„V čase zadávania zákazky kumulatívne spĺňal účastníkom konania stanovené podmienky len úspešný uchádzač, t. j. spoločnosť BONUL, s. r. o.,” zdôvodňuje ÚVO rozhodnutie o pokute.

A C4 nie je jediným problematickým kritériom. Štátne úrady kladú uchádzačom pod nohy mnohé iné prekážky. Výsledkom je, že veľké súťaže vyhráva spravidla Bonul.

Obmedzenie konkurencie

Okruh uchádzačov zúžilo aj to, že Sociálna poisťovňa spojila dve časti zákazky do jednej - bez možnosti predloženia ponuky na jednotlivé časti. „Spojila výkon strážnej služby s dodávkou, inštaláciou a servisom pochôdzkového elektronického systému,” píšu Aktuality. V čase vyhlásenia tendra jej šéfoval Dušan Muňko, dnes poslanec Národnej rady za Smer.

Prečo pokuta za Bödöra ohrozuje aj iné štátne úrady, ktoré pretláčajú Bonul

ÚVO podľa Aktualít pokutu udelil ešte v novembri 2017. Dôvodom malo byť „neprimerané zúženie hospodárskej súťaže, porušenie princípu nediskriminácie uchádzačov a princípu rovnakého zaobchádzania“. Úrad tiež tvrdil, že to mohlo mať „reálny vplyv na výsledok verejného obstarávania“,” píšu Aktuality.

Sociálna poisťovňa sa odvolala, no predseda ÚVO Miroslav Hlivák pokutu vo výške 25-tisíc eur potvrdil.

Rozhodnutie je podľa Aktualít právoplatné, no štátna poisťovňa chce na súde požiadať o odklad jeho vykonateľnosti. Neuvažuje ani o zrušení zmluvy.

„Trváme na tom, že podmienky predmetného verejného obstarávania boli nastavené v súlade so zákonom a udelenie pokuty a jej výšku považujeme za neadekvátne,“ citujú Aktuality hovorcu poisťovne Petra Višvádera.