Západná Virgínia je americký štát známy najmä pre svoje uhoľné bane a cesty – nie pre svoje miesto v konverzácii o rozdiele v odmeňovaní. No podľa novej analýzy think-tanku Pew Research Center štatistického úradu Spojených štátov je metropolitná oblasť Morgantown – tretie najväčšie mesto štátu – jednou z mála miest, kde ženy zarábajú viac ako ich mužské náprotivky. V tejto oblasti je medián mzdy pracovníčok na plný pracovný čas pod 30 rokov o 14 percent vyšší než medián miezd mužov v rovnakej skupine, píše BBC.

Celonárodne však rozdiel v odmeňovaní žien a mužov pretrváva: v priemere zarába americká žena 82 centov na každý dolár, ktorý zarobí jej mužský rovesník. No v 22 z 250 metropolitných oblastí, ktoré analýza skúmala, sú mzdy žien na rovnakej úrovni alebo lepšie. Prečo ženy v niektorých oblastiach USA zarábajú podstatne viac ako muži  – a znamenajú sľubné čísla v určitých oblastiach, že sa rozdiel v odmeňovaní pomaly vyrovnáva?

Faktor č. 1: Vzdelanie

Existujú vzorce, ktoré nám pomáhajú vysvetliť tieto zistenia, tvrdí Richard Fry, samostatný výskumný pracovník think-tanku Pew Research Center, ktorý je autorom správy.

Prvým z faktorov je vzdelanie. Miesta, kde ženy zarábajú viac ako muži alebo sú ich mzdy na rovnakej úrovni, majú vyššie percento mladých žien s titulom, vysvetľuje Fry. „V metropolitných oblastiach, kde majú mladé ženy väčšiu výhodu v oblasti vzdelania, zvykne byť rozdiel menší,“ tvrdí Fry, pričom dodal, že získanie bakalárskeho titulu zvykne posilniť zárobky, čo prispieva k zníženiu rozdielu v odmeňovaní.

Vzdelanie je takisto pravdepodobne čiastočne tým, čo vystrelilo Wenatchee vo Washingtone na vrchol rebríčka. Medián ročnej mzdy žien tu predstavuje 120 percent mediánu miezd mužov. Fry poukázal na to, že vo Washingtone má 60 percent žien bakalársky titul, pričom dodal, že pracovná sila tu pozostáva z veľmi dobre vzdelaných mladých žien.

Faktor č. 2: Priemysel

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim rozdiel v odmeňovaní je typ pracovných miest a priemyslov, ktoré sú v určitej geografickej oblasti dominantné. Druhým najväčším zamestnávateľom vo Wenatchee je školský okrsok tejto metropolitnej oblasti; v Spojených štátoch sú viac než tri štvrtiny pracovných miest v oblasti vzdelávania obsadené ženami. Podiel žien na pracovných miestach v oblasti výroby je pod úrovňou 30 percent. V niekoľkých metropolitných oblastiach, kde je rozdiel v odmeňovaní najvyšší, patria výrobcovia k top zamestnávateľom.

Faktor č. 3: Materstvo

To, kedy – alebo ak – sa ženy rozhodnú mať deti, môže takisto zohrať úlohu pri rozdiele v odmeňovaní v danej geografickej oblasti. Naprieč krajinou – a po celom svete, v krajinách vrátane Spojeného kráľovstva – ženy znášajú takzvaný „trest za materstvo“, ktorý zvyšuje rozdiel v odmeňovaní. Keď sa ženy stanú matkami, tak v porovnaní s mužmi zarábajú ešte menej, zatiaľ čo zárobky mužov po tom, ako sa stanú rodičmi, idú hore. Podľa niektorých odhadov zarábajú matky iba 70 centov na každý dolár, ktorý zarobia muži-otcovia.

Materstvo je vskutku veľkým hnacím faktorom týchto štatistík v oblasti rozdielu v odmeňovaní, tvrdí Alexandra Killewaldová, profesorka sociológie na Harvardovej univerzite. Predpokladané platové znevýhodnenie za to, že je žena matkou, sa podľa nej pohybuje niekde v okolí 10 percent v porovnaní s tým, čo by očakávali, keby pokračovala v práci bez toho, aby mala deti. V regiónoch, kde sa ženy stávajú matkami v skoršom veku, je takisto problém s rozdielom v odmeňovaní.

„V priebehu času sme zaznamenali narastajúci odklad prvého pôrodu a nejaký pokles počtu detí, ktoré ženy majú,“ povedala Killewaldová. „To znamená, že viac žien je bez detí dlhšie a trávia viac svojho pracovného života bez toho, aby ešte mali dieťa,“ dodala. Preto sú tieto ženy schopné pracovať bez prerušenia, pričom ich zárobky udržiavajú tempo so zárobkami ich mužských náprotivkov.

No zhruba 85 percent Američaniek, nehľadiac na to, kde žijú, bude nakoniec mať dieťa, hovorí Killewaldová. Keď sa im narodia deti, tak majú veci z hľadiska dosiahnutia rovnakých miezd tendenciu ísť dolu vodou.

V oblasti nastal pokrok

Aj keď nové údaje poskytujú pre ženy v mnohých lokalitách dobré signály, má to jeden háčik – správa think-tanku Pew Research Center preskúmala iba údaje týkajúce sa žien vo vekovom rozpätí od 16 do 29 rokov. Z historických vzorcov vyplynulo, že po 30 sa rozdiel začne zvyšovať.

Fry tvrdí, že ak dnešné mladé ženy budú nasledovať podobný vzorec ako skoršie skupiny, tak sa rozdiel pravdepodobne zvýši.

No to je predpoklad založený na údajoch inej generácie, dodal Fry. Killewaldová tvrdí, že to môže byť dôkazom dlhodobejšieho trendu. „Pokrok smerom k rovnakému platu bol od roku 1990 pomalší než v období medzi rokmi 1980 a 1990, no pokrok tam z roka na rok stále bol,“ dodala. Podľa nej existuje dôvod na to, byť optimistickými.

Uzatvára, že keďže ľudia – najmä mladí voliči – pretláčajú do popredia otázky, akými sú prídavky na dieťa, daňové úľavy a ostatné politiky, z ktorých by ženy, ktoré sú súčasťou pracovnej sily, mohli ťažiť, tak by sa nejaká časť tejto rovnosti v mzdách mohla stať trvalejšou.

Ďalšie dôležité správy

zamestnanci
Neprehliadnite

Mzdy vlani rástli, ale v závere roka ich reálne zvýšenie utlmila inflácia