Správa s názvom „Nezmapované teritórium: prečo sú spotrebitelia stále opatrní pri využívaní kryptomien“ ukazuje, že zatiaľ čo 29 percent ľudí má aspoň nejaké znalosti o kryptomenách a mnohí by aj chceli využívať túto technológiu, tak len jeden z desiatich úplne chápe, ako fungujú.

Rýchlosť, ktorou spotrebitelia využívajú kryptomeny, sa spomaľuje. Mnohí spotrebitelia stále úplne nerozumejú tomu, ako kryptomeny fungujú, čo brzdí ich rozšírenie a širšie využitie. Až štyria z piatich opýtaných (81 percent) si nikdy nekúpili kryptomenu, čo dokazuje, ako je ich používanie v bežnom platobnom styku, či vo forme investície stále vzdialené realite.

Prieskum však zistil, že mnoho spotrebiteľov by chcelo kryptomeny používať, no v ceste im stojí nedostatok informácií o tejto technológii. Okrem toho, veľa ľudí, ktorí si mysleli, že vedia, s čím majú dočinenia, neskôr upustili od využívania kryptomien. 

Takmer pätina opýtaných (18 percent) tak spravila preto, lebo používanie kryptomeny začalo byť pre nich príliš komplikované z technického hľadiska.

Nepochopenie systému fungovania kryptomien môže viesť k nedôvere voči tejto forme uchovávania peňazí. Tretina (31 percent) respondentov napríklad uviedla, že podľa nich sú kryptomeny dosť nestále a skôr, ako ich začnú aktívne používať, by sa mali ustáliť. 

Falošné e-peňaženky

Medzi spotrebiteľmi tiež panuje názor, že kryptomeny tu nebudú večne. Až jedna tretina (35 percent) verí, že kryptomeny sú len akýmsi výstrelkom doby, ktorým sa neoplatí zaoberať.

Aj napriek tomu, že záujem širokej verejnosti o kryptomeny už možno dosiahol svoj vrchol, stále existuje dopyt po využívaní tejto technológie. Takmer každý šiesty (14 percent) opýtaný uviedol, že zatiaľ čo teraz kryptomenu nepoužíva, chcel by ju v budúcnosti vyskúšať. 

Medzi spotrebiteľmi však stále existujú pochybnosti – často podnietené strachom, že ohrozujú svoje financie. Približne 19 percent spotrebiteľov má skúsenosť s hekerskými útokmi na rôznych kryptoburzách.

Kyberkriminálnici tiež vytvárajú falošné e-peňaženky, aby prilákali ľudí na neuvážené investovanie svojich peňazí. Až 15 percent spotrebiteľov sa už takýmto spôsobom stalo obeťou podvodov s kryptomenami.