Lobing zdravotných poisťovní proti vládnemu návrhu zverejňovať zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa dá zhrnúť do troch oblastí. Zverejňovanie je vraj náročné, ohrozuje obchodné záujmy účastníkov trhu a ľudia aj tak informácie zo zmlúv nepochopia. Objavil sa i návrh, nech zmluvy ukáže len štátna poisťovňa.

Podobne ako celá verejná debata o zdravotníctve, aj tieto argumenty poisťovní sú utopené v heslách, záujmoch a nepodstatných detailoch. Zverejňovanie zmlúv je v skutočnosti dôležitý nástroj, ako čiastočne upratať na pokrivenom trhu, ktorý ovláda štátno-súkromný duopol.

Začnime trochu zoširoka. Neexistuje akademická zhoda, aký model organizácie platiteľov za zdravotnú starostlivosť je lepší. Niektoré ukazovatele naznačujú, že monopolný systém môže mať lepšie výsledky zdravotného stavu, konkurenčný vyššiu spokojnosť užívateľov. Slovenský de facto duopol je kombináciou slabých stránok. Duplicita administratívy prináša nižšiu ekonomickú efektívnosť, chýbajúca konkurencia zabraňuje nárastu spokojnosti pacientov so službami.

Kľúčová politická dilema je, či posilniť reguláciu - a tým znížiť marže oligopolu -, alebo viac otvoriť trh a skúsiť zabezpečiť vyššiu konkurenciu. V prvom prípade sú hlavnou prekážkou problémy spojené s reguláciou extrémne heterogénneho výstupu (produkciu zdravotníctva je omnoho ťažšie zmerať než napríklad produkciu elektriny). V druhom prípade zasa chýbajúci politický konsenzus tlačí na vysoké rizikové marže potenciálnych investorov.

Slnečné svetlo

Jednoduchý spôsob, ako do sektora pustiť slnečné svetlo, je povinné zverejňovanie poskytovateľských zmlúv zdravotnými poisťovňami. Verejnosť môže vďaka tomu získať informácie o spôsobe odmeňovania jednotlivých druhov starostlivosti a jednotlivých poskytovateľov.

Prirodzene, návrh by umožnil sledovať vypuklé prípady individuálneho klientelizmu a korupcie. No nielen to. Špinavé praktiky sa dajú odhaliť aj na systémovej úrovni – ak by povedzme mali lekári, ktorí sú obecnými, krajskými a národnými poslancami systematicky výhodnejšie zmluvy než ich „nepolitickí“ kolegovia. Alebo ak by poisťovne zvýhodňovali laboratóriá či polikliniky jednej podnikateľskej skupiny pred inými.

Niekde v tejto neprehľadnej spleti záujmov a finančných vzťahov mimo verejnej kontroly treba hľadať skutočnú príčinu odporu proti zverejňovaniu zmlúv. Situáciu komplikuje aj riziko zajatia regulátora podnikateľskými záujmami v sektore. Protiargumenty predkladané poisťovňami sú len neveľmi presvedčivá a vecne slabá kruhová obrana.

Argumenty poisťovní

Pri obrane záujmov účastníkov trhu poisťovne eufemisticky argumentujú ochranou know-how, obchodného tajomstva, osobných údajov, či, paradoxne, hospodárskej súťaže. Pravda je taká, že z osobných údajov sa zverejní len obchodné meno a adresa. Navyše, navrhovaný paralelný zákon o zverejňovaní všetkých kontraktov verejného sektora vylučuje obchodné tajomstvo ako dôvod neposkytnutia informácií o míňaní verejných prostriedkov, ktorými sú aj zdravotné odvody. Je na to dobrý dôvod. Formulku o obchodnom tajomstve na Slovensku rád používal každý, kto chcel utajiť podozrivý kšeft.

To, že účastníci trhu - poisťovne aj poskytovatelia - budú mať k dispozícii rovnako komplexné informácie o trhových podmienkach, je skôr predpoklad, než ohrozenie férovej súťaže. Konkurenciu na trhu zabíjajú neúplné a asymetrické informácie.

Zverejnenie zmlúv si nepochybne vyžiada počiatočnú investíciu. Stotisíce eur sú však v systéme, ktorým ročne pretečie viac než 3,5 miliardy eur, skôr dôvodom na úsmev než serióznu polemiku. Rádovo viac minuli akcionári minulý rok na zlučovanie poisťovní, ktorým vytvorili dnešný oligopol.

V desiatkach tisíc zmlúv by sa laik nepochybne stratil. No je v záujme poisťovní, aby k zverejneným zmluvám poskytli kontext a prípadné dodatočné informácie. Úlohou úradu pre dohľad bude informácie zosumarizovať. Navyše sa zdá, že zaujímavé webové aplikácie, ktoré pomôžu informovanému rozhodovaniu poistencov, môžu vytvoriť niektoré z think-tankov a analytických firiem. A investigatívnemu novinárovi postačí pri hrubom tunelovaní aj jedna zmluva, či jej jednoduché porovnanie s konkurenciou.

Súkromné poisťovne budú povinné zverejniť len svoje zmluvy s poskytovateľmi, teda použitie verejných prostriedkov. Verejnej kontrole nebudú podliehať ich zmluvy o informačnom systéme, či organizácii vianočného večierka. No nápad obnažiť len štátnu poisťovňu by ju informačne znevýhodnil voči jej konkurentom, a tretinu trhu by nechal v temnote.

Treba zverejniť

Úplná liberalizácia zmluvných vzťahov mimo verejnej kontroly pri súčasnej koncentrácii trhu neprispieva k efektívnosti zdravotníctva. Spôsobuje vytváranie ekonomickej renty. Teda zisku, ktorý by na konkurenčnom trhu neexistoval. Pri riešení tejto situácie stoja pred nami vážne dilemy. Zverejňovanie zmlúv medzi ne nepatri.

Martin Filko je poradca premiérky Ivety Radičovej a ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika. 

Rado Baťo je hovorca premiérky Ivety Radičovej.

Foto na titulke - Photodisc