Súvisí to najmä s rýchlejším rastom platov u susedov, miernym posilnením českej koruny a oveľa nižšou mierou nezamestnanosti. Vlani sa priemerná hrubá mzda v Čechách zvýšila o 4,2 percenta na takmer 27 600 korún (1021 eur). Na Slovensku podrástla o 3,3 percenta na 912 eur mesačne.

V Čechách ale tiež rýchlejšie rastú aj spotrebiteľské ceny, čo z kúpyschopnosti tamojších platov ukrajuje. Kým slovenská inflácia vlani dosiahla podľa Eurostatu zápornú hodnotu -0,5 percenta, u západných susedov ceny v obchodoch v rovnakom období rástli, v priemere o 0,6 percenta. V raste kúpyschopnosti miezd tak na tom boli vlani Slováci dokonca o niečo lepšie ako Česi. V reálnom vyjadrení mzdy v Česku narástli o 3,6 percenta, na Slovensku až o 3,8 percenta.

Prečo Čechom rastú platy rýchlejšie ako Slovákom

Vývoj pomeru priemernej mzdy v SR a ČR Zdroj: ŠÚ SR, ČSÚ, prepočet TREND

Svoju rolu na českom raste platov zohráva aj tamojšia rekordne nízka miera nezamestnanosti. Tá v januári podľa Eurostatu dosiahla len 3,4 percenta a bola najnižšia zo všetkých dvadsaťosem štátov Európskej únie. Na Slovensku miera nezamestnanosti napriek výraznému poklesu dosahuje 8,6 percenta. To zamestnávateľom stále umožňuje mať pri najímaní a mzdovom vyjednávaní hlavné slovo – najmä v odvetviach s nízkou pridanou hodnotou, kde sú zamestnanci viac nahraditeľní za bežných nezamestnaných.

Pri rekordne nízkej nezamestnanosti v Čechách tiež už tak rýchlo nerastie zamestnanosť, ako na Slovensku. Preto tam rast priemernej mzdy už do takej miery nebrzdia novo zamestnaní, ktorí majú v priemere nižšie platy, ako zamestnaní dlhšie. Na Slovensku podľa vlaňajšej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť stabilným zamestnancom rástli platy aj viac ako šesťpercentným tempom. Napriek tomu, že celkový priemer bol len troj- či štvorpercentný.

Prečo Čechom rastú platy rýchlejšie ako Slovákom

Štruktúra rastu miezd podľa RRZ Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Rozdielny vývoj platov by teoreticky mohla vysvetľovať aj odborová organizovanosť. Tá je však v Čechách ešte nižšia ako na Slovensku. Menej zamestnancov je tam členom odborovej organizácie, a tiež menší podiel je pokrytých takzvanými vyššími kolektívnymi zmluvami, uvádza staršia analýza inštitútu INEKO.

V dlhodobom horizonte súvisí výška platov najmä s produktivitou práce. Teda s tým, koľko výrobkov a služieb vie jeden zamestnanec prostredníctvom strojov a technológií vyrobiť. A koľko sa ich firmám podarí so ziskom predať. Produktivita práce je na Slovensku vyššia ako v Čechách už niekoľko rokov. To však súvisí aj so vzorkou zamestnaných: v krajine, kde je nezamestnanosť len trojpercentná, sú zamestnaní aj pracovníci s nižším vzdelaním v odvetviach s nižšou pridanou hodnotou. Tí celkový priemer produktivity v Čechách znižujú.

3,4%

Česká miera nezamestnanosti je najnižšia v EÚ. Zamestnávatelia si tak u západných susedov môžu medzi uchádzačmi o zamestnanie vyberať ešte menej ako na Slovensku. To rastu miezd pomáha. Slovenská miera nezamestnanosti dosahuje podľa rovnakej metodiky 8,6 percenta.

Česká ekonomika v posledných rokoch rástla podobným tempom, ako slovenská. Predvlani to bolo rýchlejšie, ako na Slovensku, vlani zasa rýchlejšie rástlo slovenské hospodárstvo.

Podľa prognóz slovenského a českého ministerstva financií má rozdiel medzi priemernými mzdami v budúcich rokoch aj naďalej rásť. Hlavným ťahúňom tohto vývoja by mal byť výmenný kurz českej koruny. Ten by mal podľa českého rezortu financií v budúcom roku posilniť z dnešných 27,0 korún za euro na 26,3 koruny a do roku 2020 až na 25 korún za euro. Česká národná banka by totiž už mala prestať s udržiavaním umelo nízkeho výmenného kurzu miestnej meny.